Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi

Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi ako  súčasť projektu OECD - ITEL Teacher Knowledge Survey.

Ide o pilotnú štúdiu projektu Innovative Teaching for Effective Learning (ITEL TKS), ktorá je zameraná na profilovanie pedagogických znalostí učiteľov. Štúdia je dizajnovaná ako malá štúdia (small-scale) a zameriava sa na vývoj a testovanie (validizáciu) výskumných nástrojov. Vytvorené výskumné nástroje budú testovať najvýznamnejšie teórie pedagogických znalostí učiteľov za účelom ďalšieho definovania a rozvoja ich konceptuálneho porozumenia.

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. Alena Tomengová, PhD.

V prílohách k tejto stránke nájdete monografiu o výsledkoch výskumu pedagogických znalostí učiteľov - Tomengová, A. et at. Pedagogické znalosti a rozvoj profesionality učiteľov.