3. blok vzdelávania

Vzdelávania v tomto bloku začínajú v októbri 2022. 

Názov

Prednášajúci

Dátum

Miesto

Ústna a písomná komunikácia v AJ2

Dana Hanesová

 

 

Osobná autonómia 1

Eva Sollárová

 

 

Voľný metodologický workshop

Denisa Šukolová

 

 

Kvalitatívna analýza dát

Denisa Šukolová

 

 

Osobná autonómia 2

Eva Sollárová

 

 

Zároveň Vás upozorňujeme na zaujímavé a prínosné videoprezentácie na Moodli CEV.