Vzdelávacie podujatia pre zamestnancov a zamestnankyne PF UMB - zimný semester 2019/2020

Milé kolegyne, milí kolegovia,
srdečne Vás pozývame na Moodle Centra edukačného výskumu PF UMB, kde nájdete mnohé online prezentácie a videoprednášky zamerané na rozvíjanie vedeckých kompetencií.

Link na Moodle: https://lms.umb.sk/course/view.php?id=2783