Účasť na štátnych záverečných skúškach z radov verejnosti

Účasť na štátnych záverečných skúškach z radov verejnosti

Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú priebeh a vyhlásenie výsledkov štátnej záverečnej skúšky verejné. V prípade, že sa chcete štátnej záverečnej skúšky zúčastniť ako účastník/účastníčka z radov verejnosti, prosíme Vás o vyplnenie tohto formulára minimálne dva dni pred termínom, v ktorom sa konajú štátne skúšky, na ktorých sa chcete zúčastniť. Spätne Vás budeme kontaktovať a zašleme Vám pokyny, ktoré je potrebné vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 z Vašej strany dodržať.