2. blok vzdelávania

Tento blok začína vo februári 2022.

 

2. blok

Názov

Prednášajúci Dátum, miesto

Kritické myslenie a argumentácia

Beata Kosová

 

Ústna a písomná komunikácia v AJ 1

Dana Hanesová

 

Etika výskumu

Bronislava Kasáčová

 

Prezentačné zručnosti (ústna komunikácia a prezentačné programy)

Štefan Porubský 

 

Prezentačné zručnosti (prezentačné programy)

Petra Fridrichová

 

Tvorba meracích nástrojov

Denisa Šukolová