Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

APVV 17-0557 - Psychologický prístup k tvorbe, implementácii a overovaniu kompetenčného modelu rozvoja lídrov v edukácii

Líderstvo v edukácii sa stalo prioritnou témou vzdelávacej politiky na celom svete a školy 21. storočia sa definujú cez piliere silných lídrov, sebaistých učiteľov a inovatívnych prístupov. Predkladaný projekt APVV reaguje na mnohé z národných potrieb v tejto oblasti, ktoré však aktuálne saturujú mimovládne neziskové organizácie. Smerujeme preto k teoretickému ukotveniu problematiky, koncepčnému návrhu kompetenčného modelu líderstva v edukácii a tiež k tvorbe modelu rozvojového programu pre lídrov v školách (pedagogickí a vedúci pedagogickí zamestnanci), ktorý bude v modifikáciách uplatniteľný na úrovni pregraduálnej i postgraduálnej prípravy (kontinuálne vzdelávanie, neformálne výcviky). Projekt má interdisciplinárny akčný charakter s akcentom na aplikáciu nevyhnutných psychologických poznatkov z oblasti diagnostiky, psychometrie, dizajnu a implementácie intervencie na poli osobnostného rozvoja, a z oblasti evaluácie efektov takejto intervencie. Ciele projektu tvoria platformu pre spoluprácu domácich i zahraničných akademikov (psychológia, andragogika, pedagogika, etická výchova), lektorov vzdelávania z rôznych sektorov a pre inštitúcie, ktoré sa na vzdelávaní budúcich lídrov slovenských škôl podieľajú na formálnej i neformálnej úrovni ako priamy odberatelia výstupov pre prax (univerzity, Štátna školská inšpekcia, Komenského Inštitút).

Riešiteľský tím PF UMB

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Riešitelia:

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

doc.PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

PhDr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

interná doktorandka: Mgr. Hana Kocurová

Základné informácie o projekte

Model kľúčových kompetencií

Vzdelávací program

Implementácia

 


 

Výstupy:

Líderstvo v škole - prístupy, požiadavky, príprava; Sollárová, Rovňanová, Heinzová (2022)

Inventár typov správania sa lídra - manuál a slovenské normy; Kaliská, Heinzová (2022)

Líderstvo v edukácii; Ďuricová, Sollárová, Poliach (2021)