Vedenie fakulty

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

dekanka fakulty
tel. 048/446 4222, +421 915 839 156 
e-mail: lenka.rovnanova@umb.sk

 

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť 
tel.: 048/ 446 4227, +421 917 231 757
e-mail: livia.nemcova@umb.sk

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu,vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie
tel.: 048/446 4224, +421 907 737 035
e-mail: alzbeta.gregorova@umb.sk

 

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality 

tel.: 048/446 4230, +421 917 401 159 
e-mail: viktoria.soltesova@umb.sk

 

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

prodekanka pre vedu, výskum a umenie
tel.: 048/446 4228, +421 905 415 904
e-mail: lada.kaliska@umb.sk

 

PhDr. Martina Straková

PhDr. Martina Straková

tajomníčka

tel.: 048/446 4223, +421 905 622 742
e-mail: martina.strakova@umb.sk