PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Kontakt

  • Katedra teológie a katechetiky
  • Vedúca katedry
  • Odborná asistentka
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
F 216

Telefón:
048 446 4911

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Od 1. januára 2003 pôsobí ako pedagóg na Katedre teológie a katechetiky PF UMB, kde od 1. septembra 2003 pôsobí ako odborný asistent na plný úväzok. Učí predmety z odboru Misiológia a Biblistika. Vo svojej práci využíva svoje predchádzajúce skúsenosti z misijnej práce v rómskych komunitách na východnom Slovensku. 

Doktorandské štúdium (PhD.), PF UMB: dizertačná práca na tému „Participácia katechézy na ovplyvňovaní hodnotových orientácií rómskych detí“ .

Rigorózne pokračovanie (PaedDr.), PF UMB: rigorózna práca v oblasti ekumeniky a katechetiky.

Členstvo v medzinárodných organizáciách: členka medzinárodného fóra Středoeuropského Centra misijních studií so sídlom v Prahe, členka správnej rady občianskeho združenia Wycliffe Slovakia, dobrovoľná spolupracovníčka organizácie The Word for the World Bible Translators (dokončený preklad Novej zmluvy do rómskeho jazyka), členka redakčnej rady časopisu Misiologické fórum

 

 

Kontaktný formulár

=