Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rigorózne štúdium

Rigorózne konanie na Katedre sociálnej práce PF UMB
Rigorózne konanie v odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB sa riadi aktuálnymi pokynmi a smernicami, ktoré sú zverejnené na web stránke PF UMB v časti rigorózne konanie.

Okrem protokolu uchádzač alebo uchádzačka o rigorózne konanie na Katedre sociálnej práce PF UMB vypracuje anotáciu k rigoróznej práci, ktorú konzultuje s prideleným konzultantom/konzultantkou.

Štruktúra anotácie rigoróznej práce:

  1. Téma rigoróznej práce
  2. Zdôvodnenie témy práce
  3. Cieľ práce
  4. Zvolený dizajn práce a plánované metódy
  5. Prehľad literatúry k téme práce

V rámci rigoróznej práce sa predpokladá, že téma rigoróznej práce bude zameraná na skúmanie hlbších a komplexnejších problémov sociálnej práce v ich špecifických súvislostiach predovšetkým vychádzajúcich z potrieb praxe.

Uchádzač v rámci zadania rigoróznej práce poskytne informáciu o téme diplomovej práce a uvedie zároveň abstrakt diplomovej práce v rovnakom znení ako je/bola jeho úspešne obhájená diplomová práca. Tému a abstrakt diplomovej práce uchádzač o rigorózne konanie uvedie v slovenskom alebo českom (príp. inom pre diplomovú prácu schválenom) jazyku.

Tézy na rigorózne skúšky pre študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA - aktualizované