Webinár "VYUŽITIE SPOLOČENSKÝCH HIER V PREVENTÍVNO-VÝCHOVNEJ PRÁCI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA" 20.5.2021

Milé členky a členovia Asociácie sociálnych pedagógov,

ďakujeme za Vašu účasť na online webinári s názvom "VYUŽITIE SPOLOČENSKÝCH HIER V PREVENTÍVNO-VÝCHOVNEJ PRÁCI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA" s doc. Mgr. Lenkou Sokolovou, PhD., ktorý  sa uskutočnil dňa 20.05.2021 o 17:00 h.

V mene Predsedníctva ASPg Vám želáme predovšetkým dobré zdravie, úspechy v osobnom i rodinnom živote a tešíme sa na ďalšie  stretnutia s Vami.

 S pozdravom 

prof. PhDr. Jolana Hroncová PhD., doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.