Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty

Pedagogická fakulta UMB je úspešným riešiteľom množstva domácich výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov. Je zapojená aj do rôznych zahraničných projektov Erasmus +, Višegrádskeho fondu, projektov zahraničných univerzít a projektov spolupráce s praxou. Tu potom systém vyhľadávania projektov.


Humanitarian aid and the empowerment of Ukrainians coming to the V4 countries - good practices

Číslo projektu:Doba riešenia:1. apr. 2023 - 30. jún. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (za UMB)Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (za UMB)

The project focuses on analyzing good practices in supporting refugees from Ukraine coming to the V4 countries due to the war.

Dobrovoľníctvo na Slovensku v čase krízy

Číslo projektu:VEGA 1/0603/23Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhDKoordinátor projektu:Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – zástupca

Cieľom projektu je identifikovať a analyzovať faktory, ktoré determinujú participáciu v dobrovoľníctve počas krízy, popísať vzorec dobrovoľníctva na Slovensku v tomto období a identifikovať jeho transformačný potenciál pre...

Mediálna gramotnosť ako prostriedok eliminácie vplyvu fake news v teórii a praxi občianskeho vzdelávania dospelých

Číslo projektu:VEGA 1/0523/23Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. - zástupca

Premeny supervízie v sociálnej práci v kontexte digitalizácie

Číslo projektu:VEGA 1/0639/23Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska Ladislav, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. – zástupca

Projekt bude zameraný na analýzu a skúmanie supervízie realizovanej počas pandémie COVID-19. Pandemické obdobie prinieslo premeny supervízie v sociálnej práci vo viacerých oblastiach, ale najmä v oblasti jej digitalizácie. Digitalizácia...

Rozvoj kompetencií pre učenie sa dospelých modernými elektronickými učebnými prostriedkami

Číslo projektu:KEGA 006UMB-4/2023Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. – zástupca

Emočná flexibilita: stratégie regulácie emócií v meniacich sa podmienkach ako protektívne faktory psychického zdravia

Číslo projektu:VEGA 1/0569/22Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. – zástupca

Prevencia online rizikového správania (Prevention of online risk behavior)

Číslo projektu:KEGA 024UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.Koordinátor projektu:prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. – zástupca

SLIDE Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment

Číslo projektu:: 2021-1-BE02-KA220-HED-000032235Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

Cieľom projektu SLIDE je prepojiť service learning s rozvojom digitálnych kompetencií s cieľom podporiť inklúziu a rozmanitosť. SLIDE prepája študentov a akademikov zo širokej škály európskych univerzít, aby čerpali z existujúcich...

Subjektívne vnímaná náročnosť profesijných činností učiteľov verzus ich životná spokojnosť

Číslo projektu:VEGA 1/0415/22Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:prof. PhDr. Bronislava Kasáčová Bronislava, CSc.Koordinátor projektu:doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD. – zástupca

Tvorba podporného materiálu pre skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania 2-ročných detí v materských školách (Creation of supporting material for improving the conditions of education of 2-year-old children in kindergartens)

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Lynch, PhD. – zástupca

Tvorba webového portálu metodickej podpory výučby cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní (Creation of a web portal for methodological support of foreign language teaching in primary education)

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Lýdia Simanová, PhD. – zástupca

Univerzitné vzdelávanie ako brána k mysleniu: integrácia čitateľských, akademických a kritických zručností ako predpoklad intelektuálneho kapitálu univerzít a internacionalizácie výučby (University education as a gateway to thinking: integration of readin

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems (e-SL4EU)

Číslo projektu:2021-1-PL01-KA220-HED-00003Doba riešenia:1. nov. 2021 - 30. nov. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

The project focuses on e-Service-Learning as an innovative pedagogical approach based on experiential learning within the context of HE. This topic emerged as urgent due to the restriction relating to the COVID19 pandemic that prevented to conduct SL...

Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395Doba riešenia:1. nov. 2021 - 31. okt. 2023
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD. za PF UMB

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Číslo projektu:NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)Doba riešenia:1. júl. 2021 - 1. jún. 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Koordinátorka projektu na PF UMB: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.