Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia

Ako rozumieme inkluzívnej edukácii? Tvorba optimálneho výučbového modelu

Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children

Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní

Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR

Mapping of the educational situation in the CEE region

High school teacher competence in change

High school teacher competence in change

Faculty of Education Matej Bel University in Banská Bystrica in cooperation with University of Borys Grinchenko in Kyiv, Ukraine as leader, and partners: University Ostravian and University of Silesia acquired positive decision for realization and ...

COMET- A Community of Ethics Teachers in Europe

Projekt sa zameriava na vytvorenie online platformy pre učiteľov etickej výchovy v Európe.

Visegrad Choral Bridges II