Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

The risks of the virtual environment in the V4

High school teacher competence in change

High school teacher competence in change

Faculty of Education Matej Bel University in Banská Bystrica in cooperation with University of Borys Grinchenko in Kyiv, Ukraine as leader, and partners: University Ostravian and University of Silesia acquired positive decision for realization and ...

COMET - A Community of Ethics Teachers in Europe

COMET- A Community of Ethics Teachers in Europe

Projekt sa zameriava na vytvorenie online platformy pre učiteľov etickej výchovy v Európe.

Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní - podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek

Visegrad Choral Bridges II

Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti

Transformatívna teológia

Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti (prípravná fáza)

Evanjelikálna teológia Starej zmluvy

Kresťanský svetonázor v 21. storočí

Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy