Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy

Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže

Riadenie disciplíny v triede na primárnom stupni školy