Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty

Pedagogická fakulta UMB je úspešným riešiteľom množstva domácich výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov. Je zapojená aj do rôznych zahraničných projektov Erasmus +, Višegrádskeho fondu, projektov zahraničných univerzít a projektov spolupráce s praxou. Tu potom systém vyhľadávania projektov.


Emočná flexibilita: stratégie regulácie emócií v meniacich sa podmienkach ako protektívne faktory psychického zdravia

Číslo projektu:VEGA 1/0569/22Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.Koordinátor projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. – zástupca

Prevencia online rizikového správania (Prevention of online risk behavior)

Číslo projektu:KEGA 024UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.Koordinátor projektu:prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. – zástupca

SLIDE Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment

Číslo projektu:: 2021-1-BE02-KA220-HED-000032235Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

Cieľom projektu SLIDE je prepojiť service learning s rozvojom digitálnych kompetencií s cieľom podporiť inklúziu a rozmanitosť. SLIDE prepája študentov a akademikov zo širokej škály európskych univerzít, aby čerpali z existujúcich...

Subjektívne vnímaná náročnosť profesijných činností učiteľov verzus ich životná spokojnosť

Číslo projektu:VEGA 1/0415/22Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:prof. PhDr. Bronislava Kasáčová Bronislava, CSc.Koordinátor projektu:doc. Mgr. Mariana Cabanová, PhD. – zástupca

Tvorba podporného materiálu pre skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania 2-ročných detí v materských školách (Creation of supporting material for improving the conditions of education of 2-year-old children in kindergartens)

Číslo projektu:KEGA 001UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Zuzana Lynch, PhD. – zástupca

Tvorba webového portálu metodickej podpory výučby cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní (Creation of a web portal for methodological support of foreign language teaching in primary education)

Číslo projektu:KEGA 011UMB-4/2022Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.Koordinátor projektu:Mgr. Lýdia Simanová, PhD. – zástupca

e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems (e-SL4EU)

Číslo projektu:2021-1-PL01-KA220-HED-00003Doba riešenia:1. nov. 2021 - 30. nov. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

The project focuses on e-Service-Learning as an innovative pedagogical approach based on experiential learning within the context of HE. This topic emerged as urgent due to the restriction relating to the COVID19 pandemic that prevented to conduct SL...

Philosophical Learning Applied To Online Surroundings in EU

Číslo projektu:2021-1-SK01-KA220-SCH-000034395Doba riešenia:1. nov. 2021 - 31. okt. 2023
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD. za PF UMB

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Číslo projektu:NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)Doba riešenia:1. júl. 2021 - 1. jún. 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Koordinátorka projektu na PF UMB: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Kompetencie lídra v edukačnom prostredí v kontexte jeho osobnostných predispozícií a efektivity

Číslo projektu:VEGA 1/0152/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:PaedDr. Lucia Pašková, PhD.Koordinátor projektu:

Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky (Lexicon of personalities of Slovak music pedagogy)

Číslo projektu:KEGA 003UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.Koordinátor projektu:

Multidimenzionálne sebapoňatie digitálnej adolescentnej generácie na Slovensku a jeho súvislosti

Číslo projektu:VEGA 1/0765/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Neformálne vzdelávanie ako súčasť modernej vzdelávacej paradigmy v pregraduálnej príprave budúcich profesionálov pomáhajúcich profesií

Číslo projektu:VEGA 1/0409/21Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.Koordinátor projektu:

Overenie efektívnosti alternatívnych foriem praxí zameraných na rozvoj profesijných kompetencií v pregraduálnej príprave pomáhajúcich profesionálov

Číslo projektu:KEGA 039UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.Koordinátor projektu:

Využitie programu Philosophy for Children pre rozvoj morálneho vedomia žiakov (Use of the Philosophy for Children program for the development of pupils' moral consciousness)

Číslo projektu:KEGA 028UMB-4/2021Doba riešenia:1. jan. 2021 - 31. dec. 2023
Vedúci projektu:doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.Koordinátor projektu:

Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids (SLUSIK)

Číslo projektu:621448-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-INDoba riešenia:1. dec. 2020 - 30. nov. 2022
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:Európske dobrovoľnícke centrum

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl.