Projekty

Vyhľadávanie v projektoch

The risks of the virtual environment in the V4

High school teacher competence in change

COMET - A Community of Ethics Teachers in Europe

Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti

Transformatívna teológia

Rozkvet humanity v post-komunistickej spoločnosti (prípravná fáza)

Evanjelikálna teológia Starej zmluvy

Kresťanský svetonázor v 21. storočí

Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte

Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy