Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Informácie o projekte

Číslo projektu:NFP 312010Z350 (Univerzitný projekt)
Doba riešenia:1. júl. 2021 - 1. jún. 2021
Koordinátor projektu:Koordinátorka projektu na PF UMB: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Spoluriešitelia:Riešitelia projektu za PF UMB:
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD.
PhDr. Lucia Galková, PhD.
PaedDr. Simona Sámelová, PhD.
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Akad. ma. Eva Hnátová, ArtD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
PaedDr. Marián Trnka, PhD.
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Mgr. Daniela Guffová, PhD.
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Mgr. Róbert Sabo, PhD.
Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
Mgr. Barbara Basarabová, PhD.
Zahraničný projekt:nie

Zameranie / cieľ projektu:

  • prostredníctvom jednotlivých aktivít a podaktivít (vytvorenie novvých pedagogických praxí, pedagogických stáží, rozšírenie aktuálnych pedagogických praxí študentstva) dosiahnutie skvalitnenie aktuálneho stavu praktickej profesijnej prípravy študentstva učiteľských študijnách programov v jednotlivých študijných programoch akreditovaných na PF UMB.
  • príprava podporných vzdelávacích materiálov, prioritne určených pre cvičných učiteľov cvičných škôl, študentov učiteľských študijných programov,  ostatných pedagogických pracovníkov prostredníctvom online prístupu.

    Podporné materiály – súbory vytvorených podporných materiálov:

    Podporné materiály pre predškolskú výchovu a vzdelávanie
    

Podporné materiály pre primárnu výchovu a vzdelávanie

Podporné materiály pre vyučovací predmet etická výchova

 

 

  Toto dielo má licenciu Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodná Licencia. Autorské diela je možné voľne šíriť,      avšak iba za podmienky uvedenia autora. Viac info tu.