Webinár AKO POVEDAŤ DEŤOM, ŽIAKOM – ČO ICH VŠETKO... môže stretnúť na internete

ASOCIÁCIA SOCIÁLNYCH PEDAGÓGOV, o.z. pre sociálnych pedagógov škôl a školských zariadení  dňa 10.2.2021 o 18.00 hod. zorganizovala v online prostredí webinár AKO POVEDAŤ DEŤOM, ŽIAKOM – ČO ICH VŠETKO... môže stretnúť na internete (Prevencia rizikových javov a rizikového správania sa na internete nielen počas Covid – 19).

Webinárom nás sprevádzal lektor Ing. Jaroslav Oster, skúsený odborník,konzultant a súdny znalec v IT kriminalite.Ing. Jaroslav Oster, ktorý pôsobí v oblasti IT ako konzultant bezpečnosti IT v spoločnosti Info consult, s.r.o. a tiež ako súdny znalec v oblasti IT. Podieľal sa na rade vzdelávacích a realizačných projektov zameraných na problematiku informačnej bezpečnosti vzdravotníckom a komerčnom sektore isamospráve

Ďakujeme za  Vašu účasť.