Popularizuj svoj výskum

Informácie o udalosti

Popularizuj svoj výskum

Hostiteľ: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Centrum edukačného výskumu
Dátum a čas začiatku: 10. apr. 2019 - 14:45
Dátum a čas konca: 10. apr. 2019 - 16:15
Miesto: Pedagogická fakulta UMB, zasadačka Dekanát
Mesto: Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Štefan Petrík
E-mail: stefan.petrik@umb.sk

Po konferencii...

Podujatie "Popularizuj svoj výskum" prebehlo vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Okrem doktorandov a doktorandiek z Pedagogickej fakulty UMB sa podujatia zúčastnili aj kolegovia z Masarykovej univerzity v Brne, ale aj z Fakulty prírodných vied a z Filozofickej fakulty UMB.
Cenu publika za predstavenie svojej výskumnej práce získala Eva Cvitkovičová z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Milé doktorandky,
Milí doktorandi,
pozývame Vás na podujatie „POPULARIZUJ SVOJ VÝSKUM“. Na tomto netradičnom fóre, ktorého cieľom je predstaviť svoj výskum nielen vedeckej, ale i laickej verejnosti zábavným spôsobom, si môžete otestovať Vaše prezentačné zručnosti.

Ako to bude prebiehať?

  • premyslite si najdôležitejšie, ČO chcete prezentovať publiku - pamätajte, že chcete upútať pozornosť zaujímavými informáciami
  • premyslite si AKO chcete prezentovať, teda formu prezentácie (v tomto prípade sa nesústreďte na elektronickú formu prezentácie, buďte tvoriví, hľadajte iné spôsoby, ako upútať poslucháčov)
  • pripravte si pomôcky na prezentáciu (rekvizity)
  • zjednodušte jazyk, ktorý zvyčajne na prezentáciu svojich vedeckých výsledkov používate
  • pripravte si svoje vystúpenie na max. 10 minút
  • bavte sa a budú sa baviť aj Vaši diváci

Inšpirovať sa môžete aj na týchto linkoch

A motivácia?

  • Všetky vystúpenia súťažia o Cenu publika so štedrým finančným ocenením
  • Svoje vedecké príspevky môžete publikovať  v recenzovanom zborníku vedeckých prác: https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-edukacneho-vyskumu/doktorandska-skola-pf-umb/vyzva-na-publikovanie-v-zborniku.html
  • Registrácia a účasť je zdarma

Tešíme sa na stretnutie a v prípade otázok nás nevháhajte kontaktovať: stefan.petrik@umb.sk 

Prílohy ku stránke: