Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠVOUČ 2024

Multidisciplinárne kolo ŠVOUČ

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Katedra sociálnej práce, Katedra teológie a katechetiky

8. apríla 2024 o 13.00 hod.

Zoznam súťažiacich

Meno a priezvisko súťažiaceho

Ročník a odbor

Názov práce

Meno

Bc.

Adriana Longauerová a Michaela Timková (KEPP)

2. ročník PrEPg

Ludovico Einauldi : The parth of the Fossils – interpretácia diela

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

PhDr. Katarína Harvanová (KSP)

3. ročník Sociálna práca

Obraz Rómov v dobovej tlači v regióne Banská Štiavnica v druhej polovici 20. storočia

prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Mgr.

Bc. Viktória Mizeráková (KEPP)

1. ročník UPPV

Didaktické aspekty individuálneho (domáceho) vzdelávania

doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD.

Bc. Ing. Ivana Hačková (KSP)

2. ročník Sociálna práca

Motivácia k dobrovoľníctvu v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Mgr. Samuel Červeňanský (KTK)

2. ročník ET

Čo sa stalo s Panónskou cirkvou v neskorej antike?

Peter Málik, MPhil, PhD.

Bc. Ľubica Balogová (KSP)

2. ročník Sociálna práca

Zamestnávanie ukrajinských občanov na slovenskom trhu práce v období vojnového konfliktu na Ukrajine

prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

PaedDr. Bc. Miroslav Kazík (KTK)

1. ročník ET

Religiozita vysokoškolských študentov maďarskej národnosti

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Bc. Sofia Albertová - Bc. Andrea Antalová - Bc. Ján Kováč (KSP)

1. ročník Sociálna práca

Hodnotenie štúdia sociálnej práce na PF UMB očami absolventov a absolventiek  a ich uplatnenie v praxi

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Bc. Martina Ďurianová  (KEPP)

1. ročník UPPV

Tvorba metodických postupov k didaktickej pomôcke ŠTVORČEG pre primárny stupeň vzdelávania

PaedDr. Henrieta Jonek

Bc. Stanislava Kotúčková (KSP)

2. ročník Sociálna práca

Vnímanie humanitárnych štandardov a ich súvislosti s profesionálnymi prístupmi v medzinárodnej sociálnej práci

prof. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.