Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty


Humanitarian aid and the empowerment of Ukrainians coming to the V4 countries - good practices

Číslo projektu:Doba riešenia:1. apr. 2023 - 30. jún. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (za UMB)Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. (za UMB)

The project focuses on analyzing good practices in supporting refugees from Ukraine coming to the V4 countries due to the war.

Dobrovoľníctvo na Slovensku v čase krízy

Číslo projektu:VEGA 1/0603/23Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhDKoordinátor projektu:Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. – zástupca

Cieľom projektu je identifikovať a analyzovať faktory, ktoré determinujú participáciu v dobrovoľníctve počas krízy, popísať vzorec dobrovoľníctva na Slovensku v tomto období a identifikovať jeho transformačný potenciál pre...

Premeny supervízie v sociálnej práci v kontexte digitalizácie

Číslo projektu:VEGA 1/0639/23Doba riešenia:1. jan. 2023 - 31. dec. 2025
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska Ladislav, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. – zástupca

Projekt bude zameraný na analýzu a skúmanie supervízie realizovanej počas pandémie COVID-19. Pandemické obdobie prinieslo premeny supervízie v sociálnej práci vo viacerých oblastiach, ale najmä v oblasti jej digitalizácie. Digitalizácia...

SLIDE Service-Learning as a pedagogy to promote inclusion, diversity, and digital empowerment

Číslo projektu:: 2021-1-BE02-KA220-HED-000032235Doba riešenia:1. jan. 2022 - 31. dec. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

Cieľom projektu SLIDE je prepojiť service learning s rozvojom digitálnych kompetencií s cieľom podporiť inklúziu a rozmanitosť. SLIDE prepája študentov a akademikov zo širokej škály európskych univerzít, aby čerpali z existujúcich...

e-Service Learning for more digital and inclusive EU Higher Education systems (e-SL4EU)

Číslo projektu:2021-1-PL01-KA220-HED-00003Doba riešenia:1. nov. 2021 - 30. nov. 2024
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD za UMB

The project focuses on e-Service-Learning as an innovative pedagogical approach based on experiential learning within the context of HE. This topic emerged as urgent due to the restriction relating to the COVID19 pandemic that prevented to conduct SL...

Service Learning Upscaling Social Inclusion for Kids (SLUSIK)

Číslo projektu:621448-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-INDoba riešenia:1. dec. 2020 - 30. nov. 2022
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:Európske dobrovoľnícke centrum

Cieľom projektu je podpora sociálneho začlenenia rozšírením a posilnením sociálnych a občianskych kompetencií, zlepšením porozumenia a formovaním životných hodnôt u študentov a študentiek stredných škôl.

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Číslo projektu:ITMS2014+: 314 011 V576Doba riešenia:1. mar. 2019 - 31. júl. 2021
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika), a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti,...

Závislosť od internetu u žiakov základných škôl v podmienkach SR a ČR

Číslo projektu:VEGA 1/0692/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.Koordinátor projektu:

Cook for future: New vet horizonts for social inclusion in food service

Číslo projektu:2017-1-ES01-KA202-038142Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. dec. 2019
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Peter Papšo, PhD.

Mapping of the educational situation in the CEE region

Číslo projektu:Doba riešenia:1. jan. 2018 - 31. aug. 2018
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:

Cieľom projektu bolo zmapovať situáciu v krajinách strednej a východnej Európy vo vzťahu k rozvoju stratégie service learning.

The Award goes to Universities

Číslo projektu:45/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.Koordinátor projektu:

V rámci projektu sa na Univerzta Mateja Bela ako jedinej univerzite na Slovensku začal rozvoj programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.