The Award goes to Universities

Informácie o projekte

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Vďaka projektu sa študenti našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu. Počas projektu sa tím učiteľov z rôznych katedier UMB vyškolí v metodike vedenia programu DofE, vytvorí materiály k jeho implementácii a meraniu jeho prínosov na univerzite a bude vzdelávať a viesť študentov v rámci výberového dvojsemestrálneho predmetu, zameraného na rozvoj ich vedomostí a zručností v práci s mladými ľuďmi podľa tejto metodiky. Študenti absolvujú nielen teoretickú prípravu, ale ich úlohou bude viesť podľa metodiky DofE minimálne dvoch mladých ľudí tak, aby smerovali k dosiahnutiu bronzovej úrovne ceny. Súčasťou projektu je aj výskum zameraný na analýzu rozvoja vybraných kompetencií študentov a študentiek absolvujúcich DofE.

Vyhlasovateľ:

The Duke of Edinburgh`s International Award

Číslo projektu:45/2017
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Robert Sabo , PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.
doc. PhDr. Katarína Vančíková, PhD. Mgr. Jana Stehlíková, PhD.
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
PhDr. Lucia Kamarášová, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Vďaka projektu sa študenti našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu. Počas projektu sa tím učiteľov z rôznych katedier UMB vyškolí v metodike vedenia programu DofE, vytvorí materiály k jeho implementácii a meraniu jeho prínosov na univerzite a bude vzdelávať a viesť študentov v rámci výberového dvojsemestrálneho predmetu, zameraného na rozvoj ich vedomostí a zručností v práci s mladými ľuďmi podľa tejto metodiky. Študenti absolvujú nielen teoretickú prípravu, ale ich úlohou bude viesť podľa metodiky DofE minimálne dvoch mladých ľudí tak, aby smerovali k dosiahnutiu bronzovej úrovne ceny. Súčasťou projektu je aj výskum zameraný na analýzu rozvoja vybraných kompetencií študentov a študentiek absolvujúcich DofE.

Viac o projekte www.dofe.umb.sk