Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní - podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek

Informácie o projekte

Projekt vychádzal z aktuálnych úvah univerzít o ich úlohách v súčasnej spoločnosti a vzťahoch medzi ich zložkami, inštitúciami a komunitou. Hlavným cieľom projektu bolo posilniť kapacity vysokoškolských inštitúcií v napĺňaní ich tretieho poslania a zvyšovať občiansku angažovanosť študentov a študentiek prostredníctvom implementácie inovatívnej stratégie service learning v regióne strednej a východnej Európy. Projekt stavia na skúsenostiach a expertíze partnerov zo 6 krajín EU (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Chorvátsko, Nemecko a Rakúsko a dvoch krajín mimo EÚ (Argentína a Bosna a Herzegovina) v oblasti implementácie stratégie service learning. Kľúčové aktivity projektu spočívali v tvorbe, testovaní a šírení inovatívnych výstupov (tréningu pre učiteľov a príručky pre trénerov, manuálu pre učiteľov a súboru príkladov dobrej praxe), ktoré je možné využívať aj po ukončení projektu na rozvoj a šírenie stratégie service learning v prostredí vysokoškolských inštitúcií aj mimo neho, podporu sociálne roly univerzít a zvyšovanie občianskej angažovanosti študentov a študentiek.

Číslo projektu:2017-1-SK01-KA203-035352
Doba riešenia:1. sep. 2017 - 31. máj. 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
doc. Ing. Mária Murray Svidorňová, PhD.
Zahraničný projekt:áno

Bližšie informácie o projekte, jeho aktivitách a výstupoch sú na stránke www.slihe.eu