Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní - podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek

Bližšie informácie o projekte, jeho aktivitách a výstupoch sú na stránke www.slihe.eu