Referát pre riadenie kvality vzdelávania a tvorivých činností

Mgr. Miroslava Fudorová

Mgr. Miroslava Fudorová

Referentka

Telefón:
048 446 4229
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 319


Edičná činnosť
Publikačná a umelecká činnosť
Projekty
ŠVOUČ
Habilitačné a inauguračné konania