Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Edukácia dospelých 2017

Edukácia dospelých 2017

Dňa 5. apríla 2017 sa konal piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2017. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a dekana Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. Odborným garantom konferencie bol doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. Cieľom bolo analyzovať trendy rozvoja a identifikovať kľúčové procesy v edukácii dospelých. V plenárnom rokovaní vystúpili: prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. z Katedry etiky a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UMB s referátom „Etika ako aplikačná stratégia (metodické a teoretické odporúčania)“, Dr. Artur Fabiś a PhDr. inż. Tomczyk Łukasz z Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie s referátom „Wybrane formy poradnictwa andragogicznergo w Polsce. Idea i praktyka“ a doc. PaedDr. Ivan Pavlov, z Katedry andragogiky Pedagogickej fakulty UMB s referátom na tému  „Neekonomické benefity rozvoja funkčnej gramotnosti mladých dospelých“.

Po rokovaní program pokračoval v troch odborných sekciách: Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých, Etické aspekty výchovy a vzdelávania dospelých (výskumná úloha VEGA MŠVVaŠ SR č.  1/0581/16  „Andragogická etika v teórii edukácie dospelých“, riešenej na usporiadateľskom pracovisku) a Andragogické poradenstvo. Konferencie sa zúčastnili aj významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., doc. Dr. Milan Beneš, Dr. Ewelina Konieczna a i. Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domácich i zahraničných partnerov a  kolegiálna atmosféra dávajú organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH sa bude aj naďalej rozvíjať.

Mgr. Michaela Sládkayová, Katedra andragogiky PF UMB