Sociálny pedagóg v škole očami sociálnej pedagogičky

Pôsobenie sociálneho pedagóga v škole Vám priblíži sociálna pedagogička Mgr. Zuzana Krnáčová v časopise Sociálna pedagogika:

 https://soced.cz/wp-content/uploads/2020/11/14-Socialni-pedagog-v-ZS-8-2-20-_.pdf