Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Domáce pracovné cesty

Postup - predkladanie žiadanky

Pracovné postupy pri zabezpečovaní a používaní služobných motorových vozidiel stanovuje Smernica č. 1/2015 používanie služobných motorových vozidiel UMB.

SLUŽOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO:
1. Vypísať „Žiadanku na prepravu“ kompletne a čitateľne (viď vyplnený vzor žiadanky na prepravu).
2. Priložiť ku žiadanke: pozvánku.
3. V prípade refundácie potvrdenie, že SC bude refundovaná a z akých zdrojov bude refundovaná, a či pozývajúca organizácia refunduje náklady na dopravu v plnej výške alebo len vo výške cestovného lístka verejnej dopravy - písomný súhlas.

Na žiadanke sa musia vyplniť tieto údaje:

 • meno žiadateľa
 • cieľ cesty
 • účel jazdy
 • mená všetkých osôb, ktoré sa cesty zúčastnia
 • zdroj financovania
 • podpis žiadateľa
 • do poznámky je nutné uvádzať predpokladaný odchod z miesta určenia

Vyplnené žiadanky aj s prílohami je potrebné doručiť najneskôr do štvrtka do 12.00 h bežného týždňa na nasledujúci týždeň. Pri zahraničných pracovných cestách minimálne 5 pracovných dní pred plánovanou cestou.

Pri žiadosti o zahraničnú SC, je potrebné vypísať „Žiadosť o vyslanie zamestnanca na ZPC“ pre vodiča – za katedru vypisuje sekretárka.

Pri schvaľovaní požiadaviek na prepravu platí pravidlo, že prednostne je prideľované SMV pre vedenie fakulty. Ak je na ten istý termín viacero žiadaniek, ktoré sa nedajú spojiť, stanoví prioritu použitia SMV dekan fakulty.

SÚKROMNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO:
O použitie súkromného motorového vozidla môže žiadateľ požiadať len v prípade, že v čase realizácie tuzemskej, či zahraničnej pracovnej cesty nie je voľné služobné motorové vozidlo. Podmienky na udelenie súhlasu na použitie súkromného motorového vozidla sú stanovené v dohode o použití cestného motorového vozidla (Smernica č. 1/2014 o cestných náhradách poskytovaných na UMB).

K „Žiadosti o povolenie použiť súkromné motorové vozidlo“ je nevyhnutné priložiť: (v prípade opakovaného použitia súkromné vozidla postačuje raz)

 • fotokópiu technického preukazu;
 • zmluvy o uzatvorení PZP a HP;
 • doklady o zaplatení PZP, doklady o zaplatení HP, (vždy pri novom zaplatení);
 • pozvánku, a v prípade refundácie aj písomný súhlas s refundáciou nákladov spojených s použitím súkromného motorového vozidla.

SÚVISIACE TLAČIVÁ (k tuzemskej pracovnej ceste):

Žiadosť o vyslanie zamestnanca na TPC

Správa z TPC