Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Študijné oddelenie

Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Vedenie študijného oddelenia
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:
(1) Denné štúdium
Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(2) Externé štúdium
Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(3) Doktorandské štúdium (denná a externá forma)
Andragogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Sociálna práca
Pedagogika
Teológia

(4) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo výtvarného umenia
(5) Zahraniční študenti a študentky Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR)

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Rigorózne konanie
Koordinátorka web portálu VŠ, web stránky PF UMB (časť študenti – študujem)
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium
Andragogika (Bc., Mgr.)
Evanjelikálna teológia (Mgr.)
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
Psychológia (Bc., Mgr.)
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

(2) Externé štúdium
Andragogika (Bc., Mgr.)

Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
Učiteľstvo psychológie

Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Motivačné štipendiá
Vydávanie archívnych potvrdení
Študentstvo so špecifickými potrebami
Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Predškolská pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)

(2) Externé štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Predškolská pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, fakultný administrátor AiS2, referent pre štúdium a digitalizáciu vzdelávania

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. 115

Fakultný a lokálny administrátor systému AiS2 – zmena hesla, obnovenie prístupu do AiS2
Správa užívateľských kont/prístupov v AISe
Podpora digitalizácie vo vyučovaní – poradenstvo pre vyučujúcich (informácie, školenia, technické zabezpečenie, systémy, programy, aplikácie).
Tvorba rozvrhu
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia

 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo techniky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a liteatúry (Mgr.)