Študijné oddelenie

Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Vedenie študijného oddelenia
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:
(1) Denné štúdium
Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(2) Externé štúdium
Ekonomika a manažment sociálnej práce (Bc.; Mgr.)
Sociálna práca (Bc.; Mgr.)

(3) Doktorandské štúdium (denná a externá forma)
Andragogika
Predškolská a elementárna pedagogika
Sociálna práca
Pedagogika
Teológia

(4) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo výtvarného umenia
(5) Zahraniční študenti a študentky Medzivládne štipendiá MŠVVaŠ SR)

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Rigorózne konanie
Koordinátorka web portálu VŠ, web stránky PF UMB (časť študenti – študujem)
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium
Andragogika (Bc., Mgr.)
Evanjelikálna teológia (Mgr.)
Evanjelikálna teológia a misia (Bc.)
Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
Psychológia (Bc., Mgr.)
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo psychológie (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia - jednopredmetové (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

(2) Externé štúdium
Andragogika (Bc., Mgr.)

Pedagogika - vychovávateľstvo (Bc.)
Sociálna pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
Učiteľstvo psychológie

Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Motivačné štipendiá
Vydávanie archívnych potvrdení
Študentstvo so špecifickými potrebami
Zodpovedná osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov
Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na PF UMB
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia:

(1) Denné štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Predškolská pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo výtvarného umenia (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)
Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo hudobného umenia (Bc., Mgr.)

(2) Externé štúdium
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
Predškolská pedagogika (Mgr.)
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.)
Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo etickej výchovy (Bc., Mgr.)

(3) Rozširujúce štúdium
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Mgr. Marián Lakomčík

Mgr. Marián Lakomčík

Referent, Technik, Fakultný administrátor AiS2, študijný referent

Telefón:
048 446 4262
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
č. 115

Fakultný a lokálny administrátor systému AiS2 – zmena hesla, obnovenie prístupu do AiS2
Správa užívateľských kont/prístupov v AISe
Podpora digitalizácie vo vyučovaní – poradenstvo pre vyučujúcich (informácie, školenia, technické zabezpečenie, systémy, programy, aplikácie).
Tvorba rozvrhu
Komplexná administrácia študijnej agendy a poradenstvo pre študentstvo v týchto študijných programoch a formách štúdia

 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo etickej výchovy a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo histórie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo informatiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo psychológie a učiteľstvo telesnej výchovy (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo biológie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo geografie (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo matematiky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo techniky (Bc., Mgr.)
 • Učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a liteatúry (Mgr.)