Kontakt

mapa
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta

Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
 
 
 
 

telephone     tel. č.: +421 48 446 4111

map     Ako sa k nám dostanete:
  • V prípade, že k nám cestujete autom tak v areáli Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela je obmedzený počet parkovacích miest, preto sa môže stať, že budete musieť parkovať v okolí.
  • Ak k nám cestujete verejnou dopravou tak k areálu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela sa môžete dostať spojmi MHD č. 20, 21, 22, 23, 80 a ich cestovné poriadky nájdete tu. Názov zastávky je Rázcestie Rudlová.
  • Vzhľadom na obmedzenosť MHD môžete využiť aj niektorú z taxi služieb (napr. Expres taxi: 18 111, 0902 410 041 alebo VIP Taxi: 0800 500 123).Pre detailné vyhľadanie cesty zvoľte možnosti máp na mápách Google.
  • Pedagogická fakulta
    Univerzita Mateja Bela
    Tajovského 40
    974 01 Banská Bystrica