Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Ing. Anna Babeľová

Ing. Anna Babeľová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4247
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 212
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4862
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 222
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka AISu pre učiteľstvo Etickej výchovy

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C115
Ing. Slávka Badurová

Ing. Slávka Badurová

Vedúca oddelenia EP a MSČ

Telefón:
048 446 4244
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 211
Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia, Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118
Mgr. Nikola Barčíková

Mgr. Nikola Barčíková

Doktorandka

Telefón:
048 446 4960
Kancelária:
C 303
Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4861
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214
Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4526
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A312
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, garantka odboru učiteľstvo pedagogiky

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114
Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023