Zamestnanci Pedagogickej Fakulty

Almáši Matej, Mgr.

Almáši Matej, Mgr.

Doktorand

Telefón:
048 446 4780
Kancelária:
A002
Mgr. Ing. Andrysek Jaromir

Mgr. Ing. Andrysek Jaromir

Doktorand

Telefón:
048 446 4917
Kancelária:
AB 214
Ing. Anna Babeľová

Ing. Anna Babeľová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4247
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 115
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4862
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 222
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Zástupkyňa vedúcej katedry; koordinátorka AISu

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 109
Ing. Slávka Badurová

Ing. Slávka Badurová

Referentka, Vedúca oddelenia EP a MSČ

Telefón:
048 446 4247
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 115
Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia, Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118
Mgr. Jana Balleková

Mgr. Jana Balleková

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4246
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 114
PaedDr. Želmíra Bartíková

PaedDr. Želmíra Bartíková

Referentka, Poverená vedením Odd. EP a MSČ

Telefón:
048 446 4244
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 112
Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Mgr. Barbara Basarabová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4861
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214