Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika EN - TU

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika SK - TU

Doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., pôvodne učiteľka primárneho vzdelávania, pracuje na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 2006. Vo svojich výskumných aktivitách sa zameriava na profesiu učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a na čitateľstvo detí. Vo svojej profesionálnej kariére sa venuje najmä  vyučovaniu  jazykovej gramotnosti v materskej a zádkladnej škole, didaktike slovenského jazyka na primárnom stupni školy, didaktike raného čítania a písania a čitateľskej gramotnosti žiakov mladšieho školského veku. Dlhodobo sa zaoberá aj problematikou učiteľskej profesie a školského manažmentu. Je autorkou a spoluautorkou 17 monografií, 15 učebníc alebo učebných textov a viac ako 113 recenzovaných publikácií. Participovala v 11 výskumných projektoch, v 4 ako vedúca riešiteľka.

PROFESIJNÝ RAST

Od roku 1982 - do roku 2000 učiteľka 1.-4. ročník ZŠ na Okružnej ulici a Magurskej ulici v  Banskej Bystrici.
Od roku 1994 - do roku 2000 zástupca riaditeľa Základnej školy na Magurskej ulici v Banskej Bystrici.

Od roku 2000 - do roku 2006 metodik  a lektor primárneho a kariérového vzdelávania učiteľov materských a základných škôl regiónu Banská Bystrica a Žilina v Metodicko – pedagogickom centre v  Banskej Bystrici, Horná 97

Od roku 2006 vysokoškolský učiteľ PF UMB

2001 - ukončenie funkčného vzdelávanmia  - príprava vedúcich pedagogických pracovníkov "Možnosti rastu vedúceho MZ na 1. stupni ZŠ".

2001 - kvalifikácia trénera v inovačnom vzdelávaní Integrované tematické vyučovanie (Asociácia S. Kovalikovej na Slovensku)

2003 - II. kvalifikačná skúška "Podľa čoho si vyberajú riaditelia základných a stredných škôl svojich zástupcov".                                 

2007 - obhajoba dizertačnej práce (PhD.)"Súčasný stav a perspektívy kontinuálneho vzdelávania učiteľov 1. stupňa ZŠ na Slovensku".

2013 - obhajoba habilitačnej práce (Doc.) "Autoevalvácia školy a učiteľa". 

Od roku 2013 vo funkcii docent.
V rokoch 2012 - 2019 pracovala v redakčnej rade odborno-metodického časopisu Pedagogické rozhľady.  

Od roku 2012 - 2019 pracovala ako členka Akreditačnej rady MŠ VVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ

Od roku 2020 pracuje ako členka Komisie pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri MŠ VVaŠ SR.

HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI

 • didaktika a školský manažment/ evalvácia a autoevalvácia školy a učiteľa
 • didaktika slovenského jazyka a literatúry
 • profesia učiteľ primárneho vzdelávania
 • rozvoj čitateľskej gramotnosti a čitateľstva detí mladšieho školského veku/ začiatočné čítanie a písanie 

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY

AEDUCA 2009 Olomouc - Vzdělávaní dospělých - prednášajúca

HYL 2009 - Nový Jičín Konference o krok napřed - prednášajúca

Pomiedzy dwiema edukacjami 2014 - Wyzsza szkola pedagogiczna w Lodzi - prednášajúca

Diagnoza i wspomaganie dzieci s minimalymi deficytami rozwojowymi 2014 - Uniwersytet Opolski w Opole - prednášajúca

ISATT Lapland Rovaniemi 1. - 4. 7. 2010 - referujúca

ATEE Lotyšsko Riga 7. - 8. 5 2010 - referujúca

ICERI Španielsko Madrid 15. - 17. 11. 2010 - referujúca

ICERI Španielsko Sevilla 16. - 18. 11. 2015 - referujúca/poster

konferencie v Česku a Poľsku

ICERI Španielsko Sevilla 16. - 18. 11. 2017

ICERI Španielsko Sevilla 11-13.11.2019 

 

mobility v rámci programu ERASMUS+:

 • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2009
 • prednáškový pobyt na PF UHK v Hradci Králové - 2014
 • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2014
 • prednáškový pobyt na PF MU v Brne - 2015
 • prednáškový pobyt  - Uniwersytet Gdański, Poľsko, 2016
 • prednáškový pobyt - na UKW v Bydgoszczi - 2018
 • prednáškový pobyt na UPOL Olomouc - 2019
 • prednáškový pobyt na UK v Prahe - 2022
 • staff pobyt UIB Universitas de les Illes Balears - 2023
 • staff pobyt Universidade Europeia | IADE | IPAM
  Estrada da Correia, 53, 1500-210 Lisboa, Portugal - 2024

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
13:00 - 14:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Registračný formulár

=