print

Akademický senát

Predseda AS PF UMB

PhDr. Marek Stachoň, PhD. |
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, predseda AS PF UMB, tajomník katedry 
Odborný asistent 
marek.stachon@umb.sk
A 006 
048 446 4784

Podpredsedníčka AS PF UMB

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. |
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Podpredsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB 
Odborná asistentka 
zuzana.heinzova@umb.sk
C 203 
048 446 4725

Tajomník AS PF UMB

 

Zamestnanecká časť AS PF UMB

Mgr. Milan Filip, PhD. |
Mgr. Milan Filip, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Fakultný koordinátor kreditového štúdia na PF UMB, študijný poradca kreditového systému, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, 
Odborný asistent 
milan.filip@umb.sk
C 023 
048 446 4618

Mgr.  Andrea Fudorová |
Mgr. Andrea Fudorová
Referentka, Vedúca študijného oddelenia, členka Akademického senátu PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.fudorova@umb.sk
AB 117 
048 446 4263

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD. |
prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry 
Profesorka 
anna.hudecova@umb.sk
A4 
048 446 4783

Ing. Dušan Jelšic |
Ing. Dušan Jelšic
Referent, Poverený vedením oddelenia IKT, Technik, Správca počítačovej siete, Fakultný rozvrhár 
Nepedagogický zamestnanec 
dusan.jelsic@umb.sk
B 003 
048 446 4258

Mgr. Ján Kaliský, PhD. |
Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, administrátor webstránky 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317

Mgr. Lenka Lipárová, PhD. |
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lenka.kasacova@umb.sk
C316 
048 446 4953

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. |
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, katedrový koordinátor pre webstránku, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ, katedrový koordinátor rozvrhu a výučby, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen AS PF UMB, vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jaroslav.madar@umb.sk
F 215 
048 446 4916

Mgr. Lívia Nemcová, PhD. |
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
livia.nemcova@umb.sk
C126 
048 446 4759

Mgr. Robert Sabo, PhD. |
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
robert.sabo@umb.sk
C 226 
048 446 4857

Mgr. art. Martin Urban, PhD. |
Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, metodik, choreograf, režisér, umelecký šéf UFS Mladosť 
Odborný asistent 
martin.urban@umb.sk
A317 
048 446 4272

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. |
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Vedúca katedry 
Docentka 
katarina.vancikova@umb.sk
C 206 
048 446 4851

Mgr. Zuzana Zvarová |
Mgr. Zuzana Zvarová
Sekretárka, členka AS PF UMB, katedrová koordinátorka pre webstránku, vedenie katedrovej knižnice 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.zvarova@umb.sk
C 207 
048 446 4852

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. |
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka 
Odborná asistentka 
beata.zitniakova-gurgova@umb.sk
C 203 
048 446 4725

Študentská časť AS PF UMB

  • Eliška Bálintová
  • Mgr. Miloslava Borošová Michalcová

  • Denisa Dancáková

  •  Beáta Káplárová

  • Bc. Miroslava Krejzová Paučová

  • Mgr. Štefan Petrík

  • Silvia Slivková

  • Bc. Viktória Veľká

 

Zástupcovia a zástupkyne PF UMB v AS UMB:

za zamestnaneckú časť PF UMB:

 

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. |
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg 
Docent 
albin.masarik@umb.sk
F 214 
048 446 4917

 

za študentskú časť PF UMB:

 

Mgr. Štefan Petrík |
Mgr. Štefan Petrík
Doktorand 
 
stefan.petrik@umb.sk
C 109 
048 446 4718

Bc. Mária Seilerová, UPPV, Mgr. 1. ročník

 

Delegát PF UMB v RVŠ SR:

Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. |
Profesor. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Vedúci katedry, Profesor v odbore Voľné výtvarné umenie. 
Profesor 
jaroslav.uhel@umb.sk
C 301 
048 446 4958

Delegátka PF UMB v ŠR VŠ:

Eliška Bálintová, PEPg, Bc., 3. roč.

 

Kontaktný formulár

=