Urban Martin, Mgr. art., PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Profesijná charakteristika

umelecký šéf a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, reprezentačného telesa UMB

koordinátor Centra pre hudobno-tanečnú kultúru Tančiareň PF UMB

choreograf a režisér (tanec, divadlo, folklórne festivaly, folkloristické kolektívy všetkých stupňov, eventy, netradičné team buildingové a zážitkové aktivity, hudobno-tanečný show servis)

metodik pre tanec (predovšetkým ľudový tanec, základy tanca všeobecne, rytmiku a využitie rôznych žánrov v inscenačnej praxi)

metodik pre herecký javiskový pohyb, hudobno pohybové činnosti, predškolskú pohybovú výchovu, iniciačné a tanečno pohybové hry

Hra a tanec, Tanec hrou - hudobno-pohybové aktivity pre všestranný rozvoj, didaktické hry, tréningové systémy pre efektívny rozvoj interpretov, systém workshopov pre rôzne kategórie hudobno-pohybových a tanečných kolektívov a pedógov v oblasti tanečného umenia, umelecko-výchovnej praxe, folklorizmu, fyzického divadla

(E)motion - v spolupráci s PhDr. Beatou Žitniakovou Gurgovou, PhD. - tanečno-pohybové aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebaspoznávanie, rozvoj sociálnych zručností v skupine, teambuilding, psychohygiena, zábava, pre dospelých prevencia syndrómu vyhorenia

metodik pre krajanskú tanečnú kultúru, základy choreografie, tvorivú dramatiku a divadlo, metodiku tanca pre ZUŠ a tanečné konzervatóriá

vysokoškolský pedagóg pre didaktiku hudobno pohybových súborov, metodiku tanca pre umelecké školstvo, herecký javiskový pohyb, pohybová divadelná spolupráca, školské hudobné súbory so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, ľudový tanec, spev a hudba

 

profesijný životopis:

-         aktívny interpret v telesách FS Vatra Tlmače, US Lúčnica, US Folkus Bratislava, AUS, SĽUK, Nová scéna

-         vyštudoval choreografiu ľudového tanca na VŠMU Bratislava ako žiak profesora Nosáľa

-         tanečník sólista Lúčnice (do 1998)

-         tanečník sólista a choreograf SĽUK-u (1998-2002)

-         umelecký vedúci a choreograf profesionálneho telesa VFS Jánošík Zvolen v rokoch 2002 - 2007, 4 celovečerné premiéry,

-         umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, reprezentanta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 2009

-         doktorand KHK PF UMB 2010-2013

-         odborný asistent KHK PF UMB od septembra 2013

 

umelecká a projektová tvorba, koprodukcie s divadlami

-         pedagóg Akadémie umení FDU, herecký pohyb a tanec do 2015, pohybová spolupráca na projektoch 

-         pedagóg Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica, ľudový tanec od 2005 do 2012

-         umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť pri UMB Banská Bystrica od 2009

-         spolupráca  so Štátnou Operou BB, choreografia Krútňavy 2009 (réžia Roman Polák)

-         choreografia a pohybová spolupráca s DJGT Zvolen predstavenia Svadba (Wyspianski), Poplach v hoteli Westminstr 2 (r. Ľ. Paulovič), Orol Tatranský (r. J. Sarvaš)

-         metodická, režijná a choreografická spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

-         réžie festivalových programov v Detve, Východnej, Myjave, Heľpe, Klenovci, Tlmačoch a iné

-         choreografická spolupráca v SĽUKu - Potulný tovariš, Mládenecké, Už je po polnoci, Budú hrať

-         choreografia a réžia projektu Pastierska nálada

-         sústavná choreografická práca v amatérskom súborovom prostredí, muzikálová tvorba

-         metodická spolupráca s osvetami  a ochotníckym divadelným prostredím

-         film „Tanec medzi črepinami“ vedľajšia postava Pútnika

-         réžia UMB Bálu 2013, 2014 (www.umbbal.sk)

 

publikačná a projektová aktivita

-         Odborná monografia Hra a tanec - iniciačné hry nielen pre tanečníkov (2015)

-         vedecká monografia Hra v tanci - špecifiká hudobno-tanečnej kultúry v krajanskom prostredí (2019)

-         KEGA037UMB-4/2018  Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa- hlavný riešiteľ

-         medzinárodný projekt Ja Som, ERASMUS+, KA2, spoluriešiteľ, koordinátor MC UMB

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 10:00
Piatok
-
A317/Tančiareň PF UMB (vedľa internátu ŠD5), osobné konzultácie dohodnúť +421908170128

Kontaktný formulár

=