Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Urban Martin, Mgr. art., PhD.
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vedecko-umelecká pedagogická charakteristika

VUPCH

 

 

Mgr. art. Martin Urban, PhD.

k februáru 2024

 

Profesijná charakteristika

 

odborný asistent Centra umenia a kultúry PF UMB, zabezpečujúci pedagóg polyestetických projektov, predmetov súvisiacich s didaktikou pohybovej interpretácie hudby, hudobno-tanečného folklóru, hudobno-pohybovú výchovu v elementárnej a predškolskej oblasti, pre didaktiku a metodiku riadenia školských hudobno-pohybových súborov, základy dramaturgie, choreografie a réžie,  metodiku tanca pre umelecké školstvo, herecký javiskový pohyb, pohybovú divadelnú spoluprácu, voľnočasové zoskupenia a súbory so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, ľudový tanec, spev a hudbu

 

umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, reprezentačného telesa UMB

 

koordinátor Centra pre hudobno-tanečnú kultúru Tančiareň PF UMB

 

choreograf a režisér (tanec, divadlo, folklórne festivaly, autorská spolupráca s krajanmi, folkloristické kolektívy všetkých stupňov, netradičné teambuildingové a zážitkové aktivity, hudobno-tanečný eventový servis)

 

metodik pre oblasť krajanskej hudobno-tanečnej kultúry, prebieha dlhodobý výskum aktuálneho stavu hudobno-tanečnej kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí podporovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, aktuálna tvorba s krajanskou tematikou na platforme UFS Mladosť v Banskej Bystrici s participáciou krajanov žijúcich na Slovensku, premiéry celovečerných programov s názvom Obrazy z Dolnej zeme 1918 (jún 2021), Miesto na zemi (október 2021).

 

lektor, metodik pre oblasť tanca (predovšetkým ľudový tanec, základy tanca všeobecne, rytmiku a využitie rôznych žánrov v inscenačnej praxi), metodik pre herecký javiskový pohyb, hudobno-pohybové činnosti, iniciačné a hudobno-pohybové hry, tvorivú dramatiku a divadlo, metodiku tanca pre ZUŠ a tanečné konzervatóriá

 

projekty a semináre Hra a tanec, Tanec hrou - hudobno-pohybové aktivity pre všestranný rozvoj, didaktické hry, tréningové systémy pre efektívny rozvoj interpretov, systém workshopov pre rôzne kategórie hudobno-pohybových a tanečných kolektívov a pedagógov v oblasti tanečného umenia, umelecko-výchovnej praxe, folklorizmu, fyzického divadla

 

projekt (E)motion - v spolupráci s psychologičkou PhDr. Beatou Žitniakovou Gurgovou, PhD. - tanečno-pohybové aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebaspoznávanie, rozvoj sociálnych zručností v skupine, pre teambuilding, psychohygienu, zábavu, prevenciu syndrómu vyhorenia

 

člen redakčnej rady vedeckého recenzovaného elektronického časopisu ETNUM, člen organizačnej a vedeckej rady konferencie Východiská a koncepcie hudobno-tanečnej pedagogiky, organizovanej KHK PF UMB v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici, zostavovateľ zborníkov a vedeckých monografií konferencie

 

člen programových rád folklórnych festivalov Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Tlmačská Grámora v Tlmačoch

 

člen hodnotiacich porôt postupových súťaží organizovaných NOC Bratislava a osvetovými strediskami

 

profesijný životopis

pedagogický profil:

-              pedagóg ZUŠ J. Kresánka Karlova Ves, Bratislava 

-              pedagóg Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica, ľudový tanec od 2005 do 2012

-              pedagóg Katedry hereckej tvorby Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, predmety herecký javiskový pohyb a tanec do 2015

-              PhD. doktorand Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, študijný program 1.1.10 Odborová didaktika, téma Model prípravy hudobno-pohybového interpreta, 2010-2013

-              odborný asistent KHK PF UMB od septembra 2013 do súčasnosti

-              člen kurikulárnej rady a predmetových komisií pre oblasť Umenie a Základné umelecké školy Štátneho pedagogického ústavu

 

umelecký profil:

-              aktívny interpret v telesách FS Vatra Tlmače, US Lúčnica, US Folkus Bratislava, AUS, SĽUK, Nová scéna, v nezávislých projektoch

-              školenie pedagógov tanca organizované KOS Bratislava (1986-88)

-              vyštudoval choreografiu a réžiu ľudového tanca na VŠMU Bratislava ako žiak profesora Nosáľa (1992-1998)

-              tanečník sólista Lúčnice (do 1997)

-              tanečník sólista a choreograf SĽUK-u (1998-2002)

-              tanečník sólista a choreograf AUS-u (2000-2001)

-              umelecký vedúci a choreograf profesionálneho telesa VFS Jánošík Zvolen v rokoch 2002-2007

-              umelecký vedúci a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice, reprezentanta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 2009 do súčasnosti

 

umelecká a projektová tvorba, koprodukcie s divadlami, metodické aktivity

-              VFS Jánošík Zvolen v rokoch 2002 - 2007, 4 celovečerné premiéry - 10. výročie VFS Jánošík (2003), Reprezentačný program VFS Jánošík (2004), Komorný program VFS Jánošík (2004), Husári (2005)

-             pedagóg Katedry hereckej tvorby Akadémie umení, pohybová a choreografická spolupráca na divadelných projektoch fakulty

-             pedagóg Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica, ľudový tanec od 2005 do 2012, zabezpečenie reprezentačných podujatí a umeleckých koncertov Tanečného odboru, repertoár školského tanečného telesa

-             umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť pri UMB Banská Bystrica od 2009, programové bloky Tancovačka, Myjavské chuťovky, Tance z Poník, Obrázky z podpolianskej svadby, Krčma pod Levickín zámkon, Preleť vtáčku, a iné, celovečerné programy 50 rokov mladosti (2013), Preleť vtáčku preleť (2017), Obrazy z Dolnej zeme - 1918, Obrazy z Dolnej zeme - Miesto na zemi (2021),

-             spolupráca  so Štátnou Operou BB, choreografia Krútňavy 2009 (réžia Roman Polák)

-             choreografia a pohybová spolupráca s DJGT Zvolen predstavenia Svadba (Wyspianski, r. Matúš Oľha), Poplach v hoteli Westminster 2 (r. Ľubomír Paulovič), Orol Tatranský (r. Juraj Sarvaš)

-             metodická, režijná a choreografická spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, 4 celovečerné programy FS Sálašan, Nadlak, Rumunsko (200-ročnica príchodu Slovákov do Nadlaku, r. Jaroslav Ševčík, Ja som Paľo, Cez kopec na tanec, Návraty na Hornú zem)

-             réžie festivalových programov v Detve, Východnej, Myjave, Heľpe, Klenovci, Tlmačoch a iné

-              choreografická spolupráca v SĽUKu - Legenda potulného tovariša, Mládenecké, Už je po polnoci, Budú hrať

-              choreografia a režijná spolupráca projektu Pastierska nálada (2008, r. Ľubomír Paulovič, Roman Malatinec)

-              sústavná choreografická práca v amatérskom súborovom prostredí, muzikálová tvorba

-              metodická spolupráca s osvetami  a ochotníckym divadelným prostredím

-              film „Tanec medzi črepinami“ vedľajšia postava Pútnika

-              réžie plesov a reprezentačných eventov (Športovec roku 2004 Dukla, UMB Bálu 2013, 2014) 

 

publikačná a projektová aktivita (výber)

-              Odborná monografia (BAB) Hra a tanec - iniciačné hry nielen pre tanečníkov (2015)

-              Vedecká monografia (AAA) Hra v tanci - špecifiká hudobno-tanečnej kultúry v krajanskom prostredí (2019)

-              WOS (ADM) Using the elements of traditional culture in the teaching process from the perspectiveof ethnopedagogy and ethnology / Katarína Slobodová Nováková ... [et al.]. In Journal of education culture and society. - Wrocław : Foundation Pro Scientia Publica, 2021. - ISSN 2081-1640. - Vol. 12, no. 2 (2021), pp. 495-504. [SLOBODOVÁ, Katarína (25%) - SIROTOVÁ, Mariana (25%) - URBAN, Martin (25%) - BAGHANA, Jerome (25%)] 

-              KEGA 037UMB-4/2018  Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa - hlavný riešiteľ. Hodnotené excelentne

-              KEGA 020UMB-4/2018 Tvorba elektronických učebných pomôcok pre hudobnú edukáciu v sekundárnom vzdelávaní - spoluriešiteľ. Hodnotené excelentne

-              medzinárodný projekt Ja Som, ERASMUS+, KA2, spoluriešiteľ, koordinátor MC UMB 2019-2022

-              My Sme - Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí 2022 – 1 – SK01 – KA220 - SCH – 000086151, Erasmus+ na roky 2022 – 2025, Metodické centrum UMB Banská Bystrica, Slovensko

-              projekty FPU, granty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 10:00
Piatok
-
A317/Tančiareň PF UMB (vedľa internátu ŠD5), osobné konzultácie dohodnúť +421908170128

Registračný formulár

=