Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Členkou Katedry psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je od roku 2000. Do roku 2003 pôsobila na Katedre psychológie ako interná doktorandka. Od roku 2003 pôsobí na tej istej katedre ako odborná asistentka. Dlhé roky zastávala na katedre funkciu katedrovej koordinátorky pre AIS. V súčasnosti je členkou Asociácie školskej psychológie. Zároveň od roku 2015 zastáva funkciu predsedníčky Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na katedre zabezpečuje výučbu v rámci povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v odbore psychológia, v odbore učiteľstvo psychológie, ako aj v spoločensko-vednom základe pre učiteľov a v učiteľstve pre primárne a predprimárne vzdelávanie. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na históriu psychológie a sociálnu psychológiu, ale aj aplikované disciplíny ako aplikovaná sociálna psychológia, zvládanie interpersonálnych konfliktov, mediácia, základy koučingu a zároveň vedie sociálno – psychologické tréningy a základy tanečnej terapie.

Od roku 2013 je členkou tímu, ktorý na UMB implementuje stratégiu service learning. V roku 2015 ako členka autorského tímu získala Cenu rektora UMB za vysokoškolskú učebnicu Service learning. Inovatívna stratégia učenia (sa). Je členkou International Association for Research on Service-Learning and Community Engagement (od 2016). Na katedre implementuje túto stratégiu v predmetoch service learning v psychológii 1 a 2 a úvod do praxe formou service learningu 1 a 2.

V minulosti bola spoluriešiteľkou 2 úspešných projektov VEGA (v jednom bola zástupkyňou vedúcej projektu), spoluriešiteľkou 2 medzinárodných projektov a aktuálne je členkou riešiteľského tímu APVV (viď sekcia Projekty). Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje dlhodobo overovaniu konštruktu črtovej emocionálnej inteligencie, problematike osobnej a sociálnej zodpovednosti, organizačnej kultúre pracoviska a problematike transformačného lídra v edukácii.

Je spoluautorkou 3 vedeckých monografií, 5 vysokoškolských učebníc a učebných textov, viac ako 40 vedeckých štúdií publikovaných v zahraničných  a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a ďalších odborných publikačných výstupov. Na tieto výstupy eviduje 34 ohlasov, z toho 3 registrovaných v citačných indexoch a 20 v zahraničí. Aktuálne jej vyšla kapitola v rámci kolektívnej monografie v zahraničnom renomovanom vydavateľstve Routledge Francis & Taylor Group.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 14:00
Piatok
-
Odporúčam dohodnúť si konzultáciu vopred telefonicky alebo mailom

Kontaktný formulár

=