ADE02            Specifics of measuring social and personal responsibility of university students after completion of a service-learning course in Slovak conditions / Alžbeta Brozmanová Gregorová, Zuzana Heinzová.
In Journal of Higher Education Outreach and Engagement. - Athens : University of Georgia, 2019. - ISSN 1534-6104. - Vol. 23, no. 3 (2019), pp. 104-123.

 

ADE04            The impact of service-learning on students' key competences / Alžbeta Brozmanová Gregorová, Zuzana Heinzová, Katarína Chovancová. - Spôsob prístupu: http://journals.sfu.ca/iarslce/index.php/journal/article/view/246.
In International journal of research on service-learning and community engagement [elektronický zdroj]. - New Orleans : Tulane university center for public service, 2016. - ISSN 2374-9466. - online, vol. 4, no. 1 (2016), pp. 1-10.

 

ADM01           Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning = Development of social work student’ s key competences trough service-learning / Alžbeta Brozmanová Gregorová ... [et al.].
In Sociální práce = Sociálna práca = Czech and Slovak Social Work : nabízíme spojení teorie a praxi : ponúkame spojenie teórie s praxou. Vzdělávání v sociální práci. - Brno : Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019. - ISSN 1213-6204. - Roč. 19, č. 2 (2019), s. 68-87.
 
(2019: 3 - H-index, Q3 - SJR Best Q, 0.235 - SJR, 0.142 - SNIP).

 

ADM02           Replication study of the Slovak MESI scale and its construct validity in two research samples / Lada Kaliská, Vladimír Salbot, Zuzana Heinzová.
In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - ISSN 1732-6729. - Vol. 56, no. 2 (2019), pp. 305-316. 
(2019: 12 - H-index, Q3 - SJR Best Q, 0.250 - SJR, 0.572 - SNIP).


AEC02            The development of social and personal responsibility using a service-learning strategy / Alžbeta Brozmanová Gregorová, Zuzana Heinzová. 1.2.
In Social communication in multiculturalism. Competences, areas, opportunities and threats in social activities / eds. Miła Kwapiszewska, Peter Jusko, Peter Papšo ; rec. Mariusz Korczyński, Anna Weissbrot-Koziarska. - 1. vyd. - Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Piłe, 2018. - ISBN 978-83-62617-88-3. - S. 18-33

 

AFA01            Service-learning and development of social and personal responsibility / Brozmanová Gregorová A., Kubealaková M., Heinzová Z. - Spôsob prístupu: http://www.clayss.org.ar/JIAS/IV_jias/Libro_IVJIA-S.pdf. - Abstrakt: BROZMANOVÁ, Alžbeta - KUBEALAKOVÁ, Martina. Service-learning and development of social and personal responsibility. In RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio 4 : Resúmenes de las IV Jornadas de Investigadores sobre Aprendizaje Servicio [online]. 2017, č. 4, s. 21-22 [cit. 2018-05-09]. ISSN 2339-9341.

 

BCI02             Dotazníky črtovej emocionálnej inteligencie (TEIQue-SF/TEIQue-CSF) : manuál ku skráteným formám / Lada Kaliská, Zuzana Heinzová, Eva Virostková Nábělková ; rec. Eva Gajdošová, Alojz Ritomský. 2. časť. - 1. vyd., revid. verzia. - Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum ; Banská Bystrica, 2019. - 94 s.

 

Zoznam publikačnej činnosti k 1.5.2021

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Odporúčam dohodnúť si konzultáciu vopred telefonicky alebo mailom

Kontaktný formulár

=