Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Konferencia Edukácia dospelých 2015

Edukácia dospelých 2015

Dňa 9. apríla 2015 sa na akademickej pôde univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal tretí ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2015. Podujatie organizovala Katedra andragogiky Pedagogickej fakulty v spolupráci s Centrom pre celoživotné vzdelávanie UMB, pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Odborným garantom konferencie bola prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2015 bolo analyzovať trendy rozvoja edukácie dospelých a identifikovať kľúčové procesy, ktoré determinujú kvalitu edukácie dospelých vo vzťahu k jednotlivcovi a spoločnosti. Konferencia vytvorila priestor pre diskusiu o teoretických a praktických problémoch edukácie dospelých v súčasnosti. Priniesla nové podnety z oblasti andragogickej teórie a príklady z praxe.

Podujatie otvoril vedúci Katedry andragogiky prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., spolu s rektorom Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a s dekanom Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Vojtechom Korimom, CSc.

V hlavnom pléne vystúpili Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB s referátom na tému „Univerzity a/versus celoživotné vzdelávanie v globalizovanej dobe metazmeny“, pokračoval doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., z Ústavu pedagogických věd Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s referátom „Profesionalizace vzdělávaní dospělých – projekt nebo iluze?“. Rokovanie v pléne uzavrel prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.  s referátom „Vzdelávatelia seniorov“.

Po rokovaní v pléne sa pokračovalo v dvoch sekciách: Vzdelávatelia dospelých, sekciu moderovala prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., a sekcia Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých, moderoval prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. Medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých 2015 sa zúčastnili významné osobnosti slovenskej a českej andragogickej scény, ktoré vystúpili so svojimi referátmi v jednotlivých sekciách, ako napr.: prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc.,  prof. PhDr. Dušan Šimek, doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD., PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., PhDr. Branislav Frk, PhD., a i.