Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Vedúca katedry, Predsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 105

Profesori

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

profesor, vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C101

Docenti

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, poverená vedením katedry

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4723
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 205
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 106

Odborní asistenti

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinácia katedrovej web stránky

Telefón:
048 446 4724
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 204
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Vedúca katedry, Predsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB

Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 105
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedenie čiastkovej knižnice, koordinátor Moodle...

Telefón:
048 446 4722
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109/1
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4715
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C103
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4714
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 104
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátor ŠVOČ

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C109
Zelienkova Andrea, Mgr., PhD.

Zelienkova Andrea, Mgr., PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4716
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C102
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka AIS

Telefón:
048 446 4725
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 203

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka

Telefón:
4712 4517
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 CEV A 211