Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Členovia a členky katedry

Vedúci katedry

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Vedúca katedry, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C105

Profesori

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C101

Docenti

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca pre Psdb 2. a 3. roč.

Telefón:
048 446 4724
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 204
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre vedu, výskum a umenie PF UMB

Telefón:
048 446 4717
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 101
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

PaedDr. Lucia Pašková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátor Moodle, koordinátor rozvrhu spoločensko-vedného základu v dennej forme...

Telefón:
048 446 4722
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 109/1
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen AS PF UMB

Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C102
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, študijný poradca pre Učiteľstvo psychológie v kombinácii 2. ročník

Telefón:
048 446 4723
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 205

Odborní asistenti

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

Vedúca katedry, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4711
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C105
PaedDr. Štefan Petrík, PhD.

PaedDr. Štefan Petrík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4714
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 104
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Mgr. Vladimír Poliach, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4715
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C103
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4714
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 104
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátor ŠVOČ, vedúci/tútor DofE, študijný poradca pre Učiteľstvo psychológie v kombinácii 1. ročník

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C109
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4718
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 109
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka AIS, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4725
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 203

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier, tajomníčka AS PF UMB

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213