Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

Pedagogická činnosť: Štatistika pre psychológov, Metodológia psychológie, Semináre k záverečným prácam

Vedecko-výskumná činnosť

Ukončené projekty:

  • Grantová úloha VEGA č. 1/3694/06 „Násilie na školách" (členka riešiteľského tímu) 
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0765/08 „Kvalita života - ašpirujú súčasní vysokoškoláci na kvalitný život?" (členka riešiteľského tímu)
  • Grantová úloha UGA 2009-2011 "Rozvoj logického a matematického myslenia rómskych žiakov mladšieho školského veku" (vedúca riešiteľka) 
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0711/10 "Overovanie psychometrických vlastností nástroja na meranie črtovej emocionálnej inteligencie" (zástupkyňa vedúceho riešiteľa)
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0547/13 "Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík" (členka riešiteľského tímu)
  • Grantová úloha VEGA č. 1/0945/13 "Overovanie psychometrických vlastností nástroja na meranie črtovej emocionálnej inteligencie: pokračujúci projekt - 2. časť“ (vedúca riešiteľka)

 Štúdium:
- magisterské štúdium na UK Bratislava (odbor: Učiteľstvo Psychológia a Matematika)
- inžinierske štúdium na TU Zvolen (odbor: Podnikový manažment)
- špecializačné štúdium Školskej psychológie na UK Bratislava
- doktorandské štúdium na UMB Banská Bystrica (odbor: Predškolská a elementárna pedagogika)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:00 - 13:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=