Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.


Profesijná charakteristika

Na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od r. 2021. V rokoch 2004 až 2021 pôsobil na Katedre psychologických vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde osem rokov zastával funkciu prodekana pre vzdelávanie.

Na Katedre psychológie zabezpečuje výučbu predmetov v odbore psychológie a v odbore učiteľstvo psychológie. Spolupracuje pri organizovaní Študentskej vedeckej a odbornej konferencie, kde pôsobí ako člen odbornej komisie na národnej a medzinárodnej úrovni. Zároveň je členom Rady pre vnútorný systém kvality UMB v sekcii Spoločenských vied.

Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa viac ako 15 rokov venoval problematike rozhodovania. Publikoval vedecké monografie a články o význame osobnosti a emócií pre rozhodovanie ako i kariérové rozhodovanie. V r. 2013 mu bola udelená Cena rektora UKF sa monografiu Osobnosť a emócie v rizikovom rozhodovaní. Bol vedúcim riešiteľom dvoch projektov VEGA, ktoré sa venovali výskumu rozhodovania a spoluriešiteľom ďalších piatich projektov VEGA, jedného projektu APVV, dvoch projektov OPV a jedného projektu ILP. Práve v rámci projektu ILP bol členom medzinárodného výskumného tímu, ktorého cieľom bola identifikácia bariér, ktoré vznikajú pri implementácii ESG štandardov na inštitucionálnej, národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v siedmych krajinách EÚ. V súčasnom období je vedúcim projektu VEGA s názvom Emočná flexibilita – stratégie regulácie emócií v meniacich sa podmienkach ako protektívne faktory psychického zdravia. V rokoch 2009 až 2016 bol hlavným organizátorom série piatich vedeckých medzinárodných konferencií Rozhodovanie v kontexte kognície, osobnosti a emócií.

Má ukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Na človeka zameranom prístupe (PCA) v Prahe, výcvik v Na emócie zameranej terapii (EFT) v Olomouci a Na emócie zameranej terapii pre páry (EFT-C) ako i ďalšie výcviky ako je Biofeedback, Focusing, III. vlna v KBT, Terapia hrou a iné. Zároveň sa venuje poradenskej činnosti pre dospievajúcich a dospelých. Publikuje vedecké a odborné články o efektivite humanistických psychoterapií pri liečbe psychických porúch.

Moja VUPCH

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
08:30 - 09:30   12:45 - 13:45
Štvrtok
-
Piatok
-

Registračný formulár

=