Kde ma nájdete

Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika