Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 124

Vedúci inštitútu

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Vedúca inštitútu, Predsedníčka Asociácie sociálnych pedagógov, o.z.

Telefón:
048 446 4756
Kancelária:
C116

Profesori

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijných programov Mgr., PhD., HIK

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C129
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4617
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 021
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu

Telefón:
048 446 4616
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 020
prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 124
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4615
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C 013

Docenti

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami, garantka odboru učiteľstvo pedagogiky

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114
doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor AIS-u pre študijné programy: Pedagogika PhD a Sociálna pedagogika, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ. Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
c 113
doc. Ján Kaliský, PhD.

doc. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, garant študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy, člen komisie pre štúdium

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
C 123
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Telefón:
048 446 4759
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C126
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, dekanka PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka AISu pre učiteľstvo Etickej výchovy

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C115
Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Mgr. Michaela Beran Sládkayová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre AIS a rozvrh (študijný program andragogika); koordinátorka web stránky; koordinátorka FB stránky

Telefón:
048 446 4618
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 023
PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

PaedDr.Simona Dulovics Sámelová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka

Telefón:
048/446 4754
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 115
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A114/1
PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková, PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme,t. č. na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C123
Mgr. Hana Kocurová, PhD.

Mgr. Hana Kocurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 127
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Externý vyučujúci

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C123
Mgr. Martin Schubert, PhD.

Mgr. Martin Schubert, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB, člen Komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť

Telefón:
048 446 4619
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 012
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka rozvrhu a výučby, študijná poradkyňa

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128

Nepedagogickí zamestnanci

PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

Referentka, Vedúca Konzultačno-poradenského centra

Telefón:
048 446 4611
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C 019
Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, Katedrová koordinátorka WEB stránky, poverená vedením čiastkovej knižnice KPg

Telefón:
048 446 4752
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121