Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Profesijná charakteristika

D. Hanesová svoje doktorandské štúdium ukončila v r. 2003 v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania cudzích jazykov na Univerzite Komenského v r. 2003, v r. 2005 na Univerzite Mateja Bela získala docentúru v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v r. 2017 bola menovaná za profesorku pedagogiky.

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1993, spočiatku na katedre teológie a katechetiky, kde pôsobila aj v pozícii vedúcej katedry.  Od roku 2019 je na katedre pedagogiky na pozícii garantky magisterského študijného programu Sociálna pedagogika a doktorandského programu Pedagogika, je tiež garantkou habilitačných a inauguračných konaní v odbore Pedagogika. V r. 2019 a 2020 sa začala viac venovať problematike service-learningovej stratégie učenia a učenia sa na vysokej škole.

Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje primárne problematike teórie a praxi prípravy učiteľov (v ZŠ a VŠ), ale aj ďalším pedeutologickým a didaktickým témam - komparácii edukačných systémov a pedagogiky voľného času vo svete, morálnemu a duchovnému rozvoju detí a mládeže, komparatívnym témam v sociálnej pedagogike, rozvoju plurilingválnej a multikultúrnej kompetencie študentov a vyskoškolských pedagógov. Týmto a ďalším témam sa venovala v rámci 27 výskumných úloh a projekov. Ako autorka a spoluautorka publikovala 16 vedeckých monografií, 7 vysokoškolských učebných textov a vyše 140 vedeckých príspevok a štúdií publikovaných v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch - z toho 17 výstupov evidovaných vo WoS a Scopus, ako aj cca 150 odborných príspevkov. Na tieto výstupy eviduje takmer 400 ohlasov, z toho 37 registrovaných v citačných ohlasoch a ďalších 181 ohlasov v zahraničí. Prednášala na vyše 100 vedeckých a odborných konferenciách, z toho 53 v zahraničí. Absolvovala 16 výskumných a prednáškových pobytov (v Británii, USA, Nemecku, Holandsku,  ČR).  Sama sa podieľala na organizovaní 17 konferencií, odborných seminárov a podujatí, v rámci mala možnosť rozvíjať aj svoje organizačné schopnosti, schopnosť spolupracovať so zástupcami školskej praxe, mimovládnych organizácií.

Podieľala sa na príprave viacerých akreditačných spisov študijných programov. V praxi  pôsobí aj ako lektorka a mentorka v SR aj v zahraničí (Holandsko). Od r. 2000 pôsobila vyše 10 rokov zároveň aj ako učiteľka základnej školy, z toho 2 roky v pozícii riaditeľky. Za svoju činnosť získala niekoľko ocenení, napr. Európska značka kvality za iniciatívy v jazykovom vzdelávaní (2004) za odborné jazykové vzdelávanie učiteľov materských a základných škôl v praxi; Strieborná medaila UMB za úspešné vedenie medzinárodných vedecko-výskumných a mobilitných projektov a za aktívne rozvíjanie medzinárodnej spolupráce univerzity a jej pedagogickej fakulty (2014); Pamätná plaketa za dlhoročný významný prínos k rozvoju fakulty, pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť (2014). Jej publikácie sa využívajú v rámci vysokoškolských predmetov na iných vysokoškolských pracoviskách (v zahraničí: Gouda – Holandsko; Brno, Ostrava, České Budějovice – ČR; v SR: PF PU v Prešove, FPV ŽU v Žiline). V r. 2021 bola prizvaná podieľať sa na príprave celosvetovej aliancie sociálnych pedagógov.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie sú online - prosim napíšte mail a ja Vám pošlem ZOOM link, konzultácie (online alebo prezenčné) možné aj v iné dni po dohode mailom.

Kontaktný formulár

=