Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1987. Do roku 2008 pôsobil na Katedre pedagogiky PF UMB. Po vzniku katedry andragogiky (2008) sa stal jej vedúcim. V súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogiky a andragogiky PF UMB ako zástupca vedúcej katedry. V roku 2013 bol inaugurovaný za profesora v odbore Pedagogika. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa primárne orientuje na oblasť neformálneho učenia, v ostatnom období najmä so zameraním na dospelú a seniorskú populáciu. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti doposiaľ participoval na 14 domácich a medzinárodných výskumných a rozvojových projektoch, z toho 5 krát ako vedúci, resp. národný koordinátor projektu. Je autorom a spoluautorom 8 vedeckých a odborných monografií, 3 vysokoškolských učebníc a učebných textov, 78 vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich časopisoch, vedeckých a konferenčných zborníkoch a monografiách, vrátane výstupov evidovaných v databázach CCC, WoS a SCOPUS. Na svoje výstupy eviduje viac ako 300 ohlasov, z toho viac ako 100 zahraničných, vrátane 29 evidovaných v citačných indexoch CCC, WoS a SCOPUS. Pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 10 dizertačných prác doktorandov v odboroch Pedagogika a Andragogika. Je členom vedeckých rád a odborových komisií doktorandského štúdia na univerzitách na Slovensku i v zahraničí (Praha, Prešov, Nitra, Banská Bystrica). Je, resp. bol členom rezortných posudzovateľských a hodnotiacich komisií: Kultúrna a edukačná agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA), Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS). Ako člen komisií, resp. ako oponent sa zúčastňuje na habilitačných a inauguračných konaniach na univerzitách v SR a Českej republike (Banská Bystrica, Nitra, Olomouc). Je členom redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých periodík a zborníkov. Je hlavným editorom zborníkov vedeckých prác ANDRAGOGICKÉ ŠTÚDIE (od roku 2018) a hlavným odborným garantom medzinárodných vedeckých konferencií EDUKÁCIA DOSPELÝCH (od roku 2011). Je viceprezidentom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR. 

 

 

VUPCH Krystoň 2023

 

ORCID ID

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
08:30 - 10:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 048/446 4616, alebo e-mailom.

Registračný formulár

=