Členstvo v organizáciách a komisiách:

  • člen vedeckých rád a odborových komisií doktorandského štúdia (Praha, Prešov, Nitra, Banská Bystrica)
  • člen posudzovateľskej a hodnotiacej komisie Kultrnej a edukačnej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA)
  • člen posudzovateľstkej a hodnotiacej komisie Slovenskej akrditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVS)
  • člen a oponent komisií pre habillitačné a inauguračné konania (Banská Bystrica, Nitra, Olomouc)
  • člen redakčných rád domácich a zahraničných vedeckých periodík a zborníkov
  • viceprezident Aosciácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR
  • predseda Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 048/446 4616, alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=