Najvýznamnejšie výstupy:

  • AAB Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase / Miroslav Krystoň ; rec. Milan Darák, Mária Kouteková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2003. - 90 s. [4,24 AH]. - ISBN 80-8055-804-3 KRYSTOŇ, Miroslav (100%)
  • ACB Úvod do andragogiky a psychológie dospelých / Miroslav Krystoň, Gabriela Sabolová ; rec. Ján Perhács, Vladislav Kačáni. - 1. vyd. - Banská Bystrica, 2003. - 107 s. [5,40 AH]. - ISBN 80-8055-851-5 [KRYSTOŇ, Miroslav (60%) - SABOLOVÁ, Gabriela (40%)]
  • BAB Andragogické aspekty využívania voľného času / Miroslav Krystoň ; rec. Emília Kratochvílová, Rozália Čornaničová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 144 s. [8,44 AH]. - ISBN 978-80-557-0240-7 KRYSTOŇ, Miroslav (100%)
  • BBB Záujmové vzdelávanie dospelých - systémové východiská / Miroslav Krystoň. In Záujmové vzdelávanie dospelých : teoretické východiská / Miroslav Krystoň a kol. ; ved. red. Viera Prusáková, výk. red. Katarína Gežová, Veronika Kupcová, rec. Ján Perhács, Ingrid Emmerová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0211-7. - S. 13-41 [1,91 AH].
  • ADM Critical thinking, problem-solving strategies and individual development assessment among NEETs - research conducted in Slovakia, Poland and Estonia / Łukasz Tomczyk, Barbora Vaněk ... [et al.]. - Spôsob prístupu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02601370.2018.1550446. In International Journal of Lifelong Education. - S. l. : Routledge, 2018. - ISSN 0260-1370. - Vol. 37, no. 5 (2018), pp. 1-18.[TOMCZYK, Łukasz (19%) - VANĚK, Barbora (19%) - PAVLOV, Ivan (19%) - KARIKOVÁ, Soňa (19%) - BÍREŠOVÁ, Barbora (5%) - KRYSTOŇ, Miroslav (19%)]
  • ADM Facebook and public relations in higher education. A case study of selected faculties from the Czech Republic and Slovakia / Ludvík Eger, Dana Egerová, Miroslav Krystoň. In Romanian Journal of Communication and Public Relations = Revista Romana de Comunicare si Relatii Publice = Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice. - Bucharest : National University of Political Studies and Public Administration, 2019. - ISSN 1454-8100. - Vol. 21, no. 1 (2019), pp. 7-30.[EGER, Ludvík (33%) - EGEROVÁ, Dana (33%) - KRYSTOŇ, Miroslav (34%)]
  • AFC Citizenship education of adults - current state in Czech and Slovak Republic / Miroslav Krystoň, Michaela Sládkayová. - Spôsob prístupu: http://www.academia.edu/37311831/PROCEEDINGS_NEW_TRENDS_AND_RESEARCH_CHALLENGES_IN_PEDAGOGY_AND_ANDRAGOGY_NTRCPA18. In New trends and research challenges in pedagogy and andragogy (NTRCPA18) / rec. Medero Fernando Barragan, Stefan Chudy ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018. - ISBN 978-83-941568-9-3. - Pp. 125-132. [KRYSTOŇ, Miroslav (50%) - SLÁDKAYOVÁ, Michaela (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
  • AFC Kritické myslenie - šanca pre vstup do sveta práce mladých nezamestnaných = Critical thinking - a chance for the young unemployed into the labor world entry / Barbora Bírešová, Soňa Kariková, Miroslav Krystoň. In Vzdělávání dospělých 2017 - v době rezonujících společenských změn = Adult education 2017 - in times of resonant social changes : proceedings of the 7th international adult education conference, 11-12 November 2017, Prague, Czech Republic / ed. Jaroslav Veteška ; rec. Zofia Szarota, David Ullrich, Željko Dugac. - 1. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2018. - ISBN 978-80-906894-2-8. - S. 141-148.[BÍREŠOVÁ, Barbora (34%) - KARIKOVÁ, Soňa (33%) - KRYSTOŇ, Miroslav (33%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
  • AFC Etické aspekty edukácie seniorov = Ethical aspects of seniors´ education / Miroslav Krystoň, Drahomíra Gracová. In Vzdělávání dospělých 2017 - v době rezonujících společenských změn = Adult education 2017 - in times of resonant social changes : proceedings of the 7th international adult education conference, 11-12 November 2017, Prague, Czech Republic / ed. Jaroslav Veteška ; rec. Zofia Szarota, David Ullrich, Željko Dugac. - 1. vyd. - Praha : Česká andragogická společnost, 2018. - ISBN 978-80-906894-2-8. - S. 197-203.[KRYSTOŇ, Miroslav (50%) - GRACOVÁ, Drahomíra (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.

Publikačná činnosť k 10.3.2021

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 048/446 4616, alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=