Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Teológia

Profil absolventa/absolventky - uplatnenie
Absolventi sú spôsobilí vykonávať koncepčnú teologicko-vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti budovania kresťanského svetonázoru, založeného na odbornej exegéze Biblie. Sú pripravení na vykonávanie vedúcich pozícií v cirkvi, cirkevných, paracirkevných, diakonických a ekumenických inštitúciách a organizáciách. Môžu vyučovať teologické predmety v terciárnom vzdelávaní a odborne vyučovať a pripravovať pracovníkov cirkvi a cirkevných organizácií. Rozumejú problémom vzťahu prírodných, humanitných a teologických vied a sú spôsobilí vykonávať výskum v teologických a súvisiacich odboroch. Ako osobnosť vzdelaná zároveň v oblasti vedy a viery, majú široký rozhľad v otázkach súčasnej filozoficko-teologickej ako aj etickej diskusie a sú schopní citlivo spracovať a verejne reagovať na kontroverzné etické a spoločenské otázky týkajúce sa kresťanskej viery, náboženstva a kultúry.

Originalita programu
Jedinečnosť a atraktívnosť študijného programu a kvalita jeho obsahu je v tesnom spojení s výsledkami svetového a vlastného výskumu. Reformy a zmeny vzdelávania sú v kontexte potrieb súčasnej spoločenskej a hospodárskej praxe, modernizáciou študijného programu a nových foriem výučby. Program je jedinečný v rámci priestoru V4 tým, že ako jediný dlhodobo poskytuje tri stupne akademického teologického vzdelania v evanjelikálnej tradícii. Medzinárodný rozmer programu je daný ako zložením vedecko-pedagogického zboru, tak aj konzistentne dlhodobou účasťou medzinárodných študentov a tiež uplatnením absolventov v zahraničí. Vedecko-pedagogickí pracovníci sa pravidelne podieľajú na spolupráci 

Prijímacie skúšky - podmienky prijatia
Základnou podmienkou pre prijatie je ukončenie 2. stupňa štúdia v študijnom odbore teológia alebo v inom (príbuznom) študijnom odbore s ovládaním  biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny a úspešné vykonanie prijímacej skúšky.  

Garantujúce pracovisko
Katedra teológie a katechetiky PF UMB

Osoba zodpovedná za  uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

Ďalšie osoby zodpovedné za študijný program 
prof. Anne Maria Kool, Ph.D.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Peter Málik, MPhil., Ph.D.

Pre komplexné informácie vrátane informačných listov, opisov študijného programu a odporúčaný študijný plán kliknite tu.