Centrum pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS

Milé študentky, milí študenti,
didaktické pomôcky a výučbové hry pre potreby praxe si môžete požičať v Centre pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS, ktoré sa nachádza v Pedagogickej študovni Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici na Ružovej ul.
Bližšie informácie o Centre pre pedagogickú prax a didaktické pomôcky AMOS nájdete v prílohe.