APVV-16-0458 Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov základných škôl

Hľadáme šikovných študentov a študentky pedagogických smerov pre realizáciu pozorovaní výučby v škole

V rámci projektu hľadáme spolupracovníkov a spolupracovníčky z radov študentstva. 

Chcem sa prihlásiť za člena tímu projektu

Klikni na tento link a vyplň potrebné údaje. Tešíme sa na Teba :) 
https://goo.gl/forms/XYCAxRGfe5FkJBxM2

Čo bude študent v projekte robiť?

Úlohou študentov a študentiek pedagogických smerov je realizovať štruktúrované pozorovanie v školách. V škole budete pozorovať spolu 4 vyučovacie hodiny na 1. stupni a 4 VH na 2. stupni (slovenský jazyk a literatúru, matematiku, spoločensko-vedný predmet, prírodovedný predmet). Záznam vyhotovíte do pripravených pozorovacích hárkov, ktoré nám následne odovzdáte.

Kde sú školy, v ktorých treba realizovať pozorovanie?

Potrebujeme zastúpenie v regiónoch: Východ, Západ, Stred, Sever, Juh.

Budem to robiť zadarmo?

Na realizáciu pozorovaní máme vyčlenené finančné prostriedky. Suma sa bude pohybovať v rozmedzí 4 - 5€/hodina pozorovania.

Môžem realizovať pozorovanie v rámci mojej pedagogickej praxe?

Študentom a študentkám z Pedagogickej fakulty UMB budeme uznávať pozorovanie ako súčasť plnenia praxových povinností. V prípade ostatných študentov, navrhneme rovnaký postup gestorom praxí.

Kde sa môžem dozvedieť viac informácií?

V prípade záujmu o viac informácií, nás kontaktujte osobne na Centre edukačného výskumu (Pedagogická fakulta, budova A, 2. poschodie, č. dv. 212, 213) alebo mailom: stefan.petrik@umb.sk

Čo ak sa počas pozorovania v praxi budem potrebovať poradiť?

Pre rýchlu komunikáciu sme vytvorili uzavretú facebookovú skupinu, v rámci ktorej budeme okamžite reagovať na vzniknuté problémy a otázky. Samozrejme, budeme dostupní na telefónoch aj na mailoch či messengeri.

 

Chcem sa prihlásiť za člena tímu projektu

Klikni na tento link a vyplň potrebné údaje. Tešíme sa na Teba :) 
https://goo.gl/forms/XYCAxRGfe5FkJBxM2