Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mobilita študentov a študentiek z Poľska na KSP

Krátkodobá mobilita študentov a študentiek z Poľska na Katedre sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici

Študentky a študenti Fakulty humanitných a sociálnych vied Akadémie aplikovaných vied v Koníne (Poľsko) nás navštívili koncom apríla 2023. Po úvodnom stretnutí na našej fakulte a oboznámení sa s programom absolvovali tri celodenné exkurzie. Navštívili Centrum včasnej intervencie n. o. v Banskej Bystrici, kde vládla pozitívna atmosféra a diskutovalo sa o zaujímavých témach, študentky a študenti sa mohli cez jednotlivé aktivity vcítiť do sveta dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Taktiež si vyskúšali pomôcky, ktoré v centre využívajú pri stimulácií dieťaťa a pozreli si priestory, v ktorých s deťmi a ich rodičmi pracovníci centra pracujú. Ďalší deň pobytu bola realizovaná návšteva resocializačného zariadenia Návrat – RDZO (resocializácia drogovo závislých osôb) vo Zvolene – Kráľovej. Oboznámili sa s realizáciou resocializačného programu a z neho vyplývajúcim denným režimom v tomto zariadení. Mali možnosť  absolvovať rozhovory s pracovníkmi a klientmi a položiť im svoje otázky. Prínosnou bola taktiež prehliadka priestorov, v ktorých sa jednotlivé aktivity realizujú. Posledný deň pobytu absolvovali poľskí kolegovia a kolegyne spoločne so študentkami a študentmi bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia sociálnej práce na KSP PF UMB exkurziu do Ostravy. Jej cieľom boli jednotlivé oddelenia Výchovného ústavu Ostrava – Hrabůvka. Ide o zariadenie s celorepublikovou pôsobnosťou zamerané na celoročné poskytovanie výchovnej, vzdelávacej, reedukačnej a resocializačnej činnosti pre maloletých a mladistvých klientov s extrémnymi poruchami správania. Študenti postupne navštívili tri oddelenia tohto výchovného ústavu, pričom v každom z nich mali možnosť nahliadnuť do priestorov a stretnúť sa a diskutovať s pracovníkmi i klientmi. 

Vyslovujeme poďakovanie pani riaditeľke Centra včasnej intervencie n. o. v Banskej Bystrici Mgr. Eve Mrenicovej a sociálnej pracovníčke Mgr. Anne Vnučákovej, riaditeľovi resocializačného zariadenia Návrat – RDZO Mgr. Jakubovi Grančayovi a riaditeľovi Výchovného ústavu Ostrava – Hrabůvka Mgr. Pavlovi Němynářovi a zástupcovi riaditeľa PhDr. Juliusovi Kopčanskému, MBA za umožnenie exkurzie v ich zariadeniach.

Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolskej prípravy.  Ak je obohatené aj o medzinárodný rozmer, tak umožňuje nielen reflektovať prax vo svojom odbore, ale ju aj konfrontovať so zahraničnými skúsenosťami. Takéto aktivity sú zmysluplným a funkčným doplnením vzdelávacieho procesu. Aj v ďalšom akademickom roku plánujeme realizovať podobne zameranú krátkodobú mobilitu v rámci programu Erazmus+ so študentmi KSP PF UMB v Poľsku.  

prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.