Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Acta Universitatis - Zborník vedecko-výskumných prác PF UMB 2019

Milé kolegyne, milí kolegovia,
propagujte a zviditeľnite výsledky vedecko-výskumnej činnosti formou publikovania vedecko-výskumnej práce v pripravovanom zborníku. Každá štúdia bude recenzovaná. Príspevky budú zaevidované v knižnici v kategórii AEC/AED (vedecké práce v recenzovaných zborníkoch).

Požiadavky na štúdiu

Rozsah: 7-20 normostrán* vrátane bibliografických odkazov*
Forma: viď priložený dokument acta_struktura_prispevku_2019
Štruktúra:

  1. Názov, meno a priezvisko autora, abstrakt aj kľúčové slová (v anglickom jazyku)
  2. Text príspevku – úvod, teoretické východiská (resp. iné podnety pre spracovanie štúdie), výsledky výskumu, závery a odporúčania pre prax (pozn.: pri spracovaní štúdie odporúčame využívať len primárne zdroje, vrátane relevantných publikácií v cudzom jazyku, výsledky výskumu je potrebné spracovať do tabuliek alebo do grafov s vhodným popisom, príspevok by mal prinášať len originálne výsledky výskumu
  3. Zoznam úplných bibliografických odkazov v zmysle platnej normy APA[1]
  4. Kontaktné údaje na meno autora: meno a priezvisko autora (s titulmi), adresa školiaceho pracoviska, tel. a e-mailový kontakt, meno a priezvisko školiteľa (s titulmi)
  5. V prípade doktorandov a doktorandiek: Recenzia štúdie so stanoviskom školiteľa autora príspevku k jeho uverejneniu v zborníku

Bližšie informácie o štruktúre príspevku nájdete v priloženom dokumente (Vzor štruktúry príspevku).

Kontakt na zaslanie príspevkov v elektronickej podobe (vo formáte priezvisko_acta_2019.doc/docx) a poskytnutie bližších informácií: stefan.petrik@umb.sk

Termín uzávierky prijímania príspevkov: 31.5.2019