Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí - teoretická reflexia a prax (vysokoškolská učebnica)

Publikácia "Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí - teoretická reflexia a prax", kolektívu autorov Hroncová, J. - Niklová, M. - Hanesová, D. - Dulovics, M., je výstupom riešenia výskumnej úlohy KEGA č. 027UMB-4/2019 pod názvom "Aktualizačné vzdelávanie pre sociálnych pedagógov základných a stredných škôl".

https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-pedagogiky/publikacie/book-19439/socialna-pedagogika-na-slovensku-a-v-zahranici-teoreticka-reflexia-a-prax.html

 Elektronická verzia publikácie je uložená v prílohe.