print

Komisie AS PF UMB

Volebná komisia AS PF UMB:

 • Mgr. Milan Filip, PhD. - predseda volebnej komisie
 • Mgr. Zuzana Zvarová
 • Silvia Slivková

Ekonomická komisia AS PF UMB:

 • Mgr. Ján Kaliský, PhD.
 • PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
 • Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
 • doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
 • Bc. Miroslava Krejzová Paučová

Mandátová a návrhová komisia AS PF UMB:

 • Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
 • Mgr. Róbert Sabo, PhD.
 • Denisa Dancáková, 3. roč. Bc. PEPg

Kontaktný formulár

=