print

Komisie AS PF UMB

Volebná komisia AS PF UMB:

  • Mgr. Milan Filip, PhD. - predseda volebnej komisie
  • Mgr. Zuzana Zvarová

 

Ekonomická komisia AS PF UMB:

  • Mgr. Andrea Fudorová
  • Mgr. Ján Kaliský, PhD.
  • Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

 

Mandátová a návrhová komisia AS PF UMB:

  • Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
  • Mgr. Róbert Sabo, PhD.

 

Kontaktný formulár

=