Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

ŠVOUČ na Katedre psychológie PF UMB

Dňa 5. marca 2024 v predpoludňajších hodinách sa na Katedre psychológie konalo fakultné
kolo Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti v študijnom odbore Psychológia.
Súťaže sa zúčastnili štyri príspevky v bakalárskej sekcii a jeden príspevok v magisterskej
sekcii. Všetky písomné verzie príspevkov nezávisle posudzovali dvaja odborníci, za čo patrí
vďaka nášmu bývalému kolegovi doc. PhDr. Vladimírovi Salbotovi, CSc., ako i našim
súčasným kolegyniam – doc. Mgr. Lenke Ďuricovej, PhD. a PhDr. Beate Žitniakovej
Gurgovej, PhD. V deň konania súťaže pozostávala hodnotiaca komisia z piatich odborníkov.
Predsedom komisie bol doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc. a členk(a)mi komisie boli doc.
PeadDr. Lada Kaliská, PhD., PhDr. Mgr. Zuzana Heinzova, PhD., doc. Mgr. Lenka Ďuricová,
PhD. a doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. Autori a autorky súťažným prác mali k dispozícii
desať minúť na prezentovanie výsledkov svojich výskumných zistení, ktoré vyústili do
odbornej diskusie.
Výsledné umiestnenie v bakalárskej sekcii:
1. miesto: Bianka Bolčová, Ela Gagová, Matúš Kupec - Komparácia pravákov a
ľavákov v selektívnej pozornosti pri dichotickom počúvaní (školiteľka Mgr. Miroslava
Galasová, PhD.)
2. miesto: Martin Koreň - Humor vo vzťahu k stratégiám emočnej regulácie (školiteľka
Mgr. Ing. Eva Nábělková Virostková, PhD.)
3. miesto: Adriana Hubová, Adela Bahledová, Božidar Milam Ignjatovič - Kreativita
pod vplyvom (školiteľka Mgr. Miroslava Galasová, PhD.)
V magisterskej sekcii sa na 1. mieste umiestnila: bc. Ester Vigašová - Konštrukcie významov
psychoterapie v období vynárajúcej sa dospelosti v kontexte spoločenského diskurzu
psychických porúch (školiteľ doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.).
Podujatie upútalo pozornosť i študentstva psychológie. Viac ako 50 študentov sa zúčastnilo
hodnotenia prezentovaných výsledkov formou ankety. Cenu študentstva si odniesol víťazný
autorský tím z bakalárskej sekcie - Bianka Bolčová, Ela Gagová, Matúš Kupec, ktorý upútal
svojim experimentálnym výskumom selektívnej pozornosti.
Autor a autorky víťazných súťažných prác v oboch sekciách sa zúčastnia Medzinárodných
študentských psychologických dní, ktoré sa budú konať 4. – 5. apríla 2024 na University of
New York in Prague.
Všetkým súťažiacim blahoželáme a veríme, že podujatie inšpirovalo ďalšie študentky a
študentov, aby sa v budúcnosti zapájali do vedeckej činnosti.