1. blok vzdelávania

1. blok Doktorandskej školy sa bude realizovať od novembra 2021

Názov

Prednášajúci

Dátum, miesto

Publikačná stratégia

 

 

Voľný metodologický workshop

 

 

Profil výskumníka

 

 

Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné dizajny

 

 

Projekty, legislatíva, financovanie a administrácia projektov

 

 

Akademické písanie